Připojení k bezdrátovému dálkovému ovládání

Tuto videokameru lze také připojit k bezdrátovému dálkovému ovládání BR-E1 (prodává se samostatně) pomocí Bluetooth pro snímání s dálkovým ovládáním.

 1. Vyberte možnost [Komunikační funkce: Připojení k dálk. ovládání].

 2. Vyberte možnost [Přidat zařízení pro připojení].

  Je-li videokamera spárovaná se smartphonem, objeví se následující zpráva: [Ukončete aktuální Bluetooth připojení a spárujte s dálkovým ovládáním].

 3. Vyberte možnost [OK].

  • Tato obrazovka se nezobrazí, pokud je Bluetooth nastaveno na [Povolit].
 4. Párování zařízení.

  • Jakmile se objeví obrazovka, stiskněte a podržte tlačítka WT na BR-E1 na dobu alespoň 3 sek.
  • Jakmile zpráva potvrdí, že je videokamera spárovaná s BR-E1, stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
 5. Nastavte videokameru na dálkově ovládané snímání.

  • Pokyny po dokončení párování najdete v Návodu k použití bezdrátového dálkového ovládání BR-E1.

Upozornění

 • Nezapomeňte, že úroveň dobití baterie může být nízká, až ji příště budete chtít použít, protože Bluetooth připojení spotřebuje hodně energie, i když je videokamera vypnutá.

Poznámka

 • Pokud zrovna funkci Bluetooth nepoužíváte, doporučujeme [Komunikační funkce: Bluetooth nastav.] na [Zakázat] ().

Zrušení párování

Před spárování fotoaparátu s jiným ovládáním BR-E1 nejprve vymažte informace o propojeném dálkovém ovládání.

 1. Vyberte možnost [Komunikační funkce: Připojení k dálk. ovládání].

 2. Vyberte možnost [Smazat informace o připojení].

 3. Vyberte možnost [OK].