Základní nastavení komunikace

Kontrola typu přístupového bodu

Při připojování přes přístupový bod zkontrolujte, zda přístupový bod podporuje WPS*, což zjednodušuje připojení mezi zařízeními s funkcí Wi-Fi.

Pokud si nejste jisti kompatibilitou s WPS, prostudujte si návod k obsluze k přístupovému bodu nebo jinou dokumentaci.

Tato zkratka znamená Wi-Fi Protected Setup.

 • Pokud je standard WPS podporován

  K dispozici jsou dvě metody připojení, jak je uvedeno dále. Můžete se snadněji připojit přes WPS v režimu PBC.

  • Připojení přes WPS (režim PBC) ()
  • Připojení přes WPS (režim PIN) ()
 • Pokud standard WPS není podporován

  • Manuální připojení k detekovaným sítím ()
  • Manuální připojení pomocí zadání sítě ()

Šifrování přístupového bodu

Videokamera podporuje následující možnosti pro [Ověření] a [Nastav. šifrování]. Z tohoto důvodu musí být šifrování používané pomocí přístupového bodu nastaveno na jednu z následujících možností, pokud se k detekovaným sítím připojujete manuálně.

 • [Ověření]: Otevřený systém, sdílený klíč nebo WPA/WPA2/WPA3-Osobní
 • [Nastav. šifrování]: WEP, TKIP nebo AES

Upozornění

 • Připojení nemusí být možné, pokud jsou povoleny funkce skrytých přístupových bodů. Deaktivujte funkce skrytí.
 • Podrobnosti o nastavení získáte od libovolného správce sítě, který má na starosti sítě, ke kterým se připojujete.

Poznámka

 • Pokud se v sítích, ke kterým se připojujete, používá filtrování adres MAC, přidejte do přístupového bodu adresu MAC videokamery. Adresu MAC můžete zkontrolovat na obrazovce [Adresa MAC] ().

Připojení prostřednictvím WPS (režim PBC)

Pokyny v této kapitole jsou pokračováním Kontrola typu přístupového bodu.

Tento způsob připojení se používá s přístupovými body kompatibilními s WPS. V režimu připojení stisknutím tlačítka (režim PBC) lze videokameru a přístupový bod jednoduše propojit stisknutím tlačítka WPS na přístupovém bodě.

 • Připojení může být obtížnější, pokud je v okolí aktivních více přístupových bodů. Pokud tomu tak je, zkuste se připojit pomocí [WPS (režim PIN)].
 • Umístění tlačítka WPS na přístupovém bodu si zjistěte předem.
 • Navázání připojení může trvat přibližně jednu minutu.
 1. Vyberte možnost [Zapojit s WPS] na obrazovce [Vyberte síť].

 2. Vyberte možnost [WPS (režim PBC)].

  • Vyberte možnost [OK].
 3. Připojte se k přístupovému bodu.

  • Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu. Podrobnější informace o umístění tohoto tlačítka a o tom, jak dlouho je třeba je přidržet, naleznete v návodu k obsluze daného přístupového bodu.
  • Výběrem [OK] zahájíte připojení k přístupovému bodu.
  • Po připojení videokamery k přístupovému bodu se objeví následující obrazovka.
 4. Nastavení IP adresy.

Připojení prostřednictvím WPS (režim PIN)

Pokyny v této kapitole jsou pokračováním Kontrola typu přístupového bodu.

Tento způsob připojení se používá s přístupovými body kompatibilními s WPS. V režimu připojení prostřednictvím kódu PIN (režim PIN) je pro navázání připojení nutné na přístupovém bodu nastavit osmimístné identifikační číslo uvedené na videokameře.

 • I když je v blízkosti více aktivních přístupových bodů, je připojení pomocí tohoto sdíleného identifikačního čísla relativně spolehlivé.
 • Navázání připojení může trvat přibližně jednu minutu.
 1. Vyberte možnost [Zapojit s WPS] na obrazovce [Vyberte síť].

 2. Vyberte možnost [WPS (režim PIN)].

  • Vyberte možnost [OK].
 3. Zadejte kód PIN.

  • V přístupovém bodu nastavte osmimístný kód PIN zobrazený na obrazovce videokamery.
  • Informace o zadávání kódu PIN na přístupovém bodu naleznete v návodu k použití přístupového bodu.
  • Po zadání kódu PIN vyberte na videokameře [OK].
 4. Připojte se k přístupovému bodu.

  • Výběrem [OK] zahájíte připojení k přístupovému bodu.
  • Po připojení videokamery k přístupovému bodu se objeví následující obrazovka.
 5. Nastavení IP adresy.

Manuální připojení k detekovaným sítím

Pokyny v této kapitole jsou pokračováním Kontrola typu přístupového bodu.

Připojte se k přístupovému bodu výběrem jeho SSID (nebo ESS-ID) v seznamu aktivních přístupových bodů v okolí.

Výběr přístupového bodu

 1. Na obrazovce [Vyberte síť] vyberte přístupový bod.

  • (1) SSID
  • (2) Ikona zabezpečení (pouze pro šifrované přístupové body)
  • (3) Použitý kanál
  • Otáčejte tlačítky Tlačítko NahoruTlačítko Dolů a ze seznamu přístupových bodů vyberte přístupový bod, ke kterému se chcete připojit.

Poznámka

 • [Aktualizovat]

 • Pro zobrazení [Aktualizovat] přejděte v kroku 1 na obrazovce směrem dolů.
 • Výběrem [Aktualizovat] můžete opět vyhledávat přístupové body.

Zadání šifrovacího klíče přístupového bodu

 • Zadejte šifrovací klíč (heslo) určený pro přístupový bod. Podrobnější informace o tomto nastaveném šifrovacím klíči naleznete v návodu k obsluze přístupového bodu.
 • Obrazovky uvedené v krocích 2 až 3 se liší v závislosti na ověřování a šifrování u přístupového bodu.
 • Přejděte na Nastavení IP adresy, pokud se objeví obrazovka [Nast. IP adresy] místo obrazovek uvedených u kroků 2 až 3.
 1. Vyberte index klíče.

  • Zobrazí se obrazovka [Index klíče] pro přístupové body šifrované pomocí WEP.
  • Vyberte číslo indexu klíče nastavené na přístupovém bodu.
  • Vyberte možnost [OK].
 2. Zadejte šifrovací klíč.

  • Stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení se dostanete k virtuální klávesnici (); poté zadejte šifrovací klíč.
  • Výběrem [OK] zahájíte připojení k přístupovému bodu.
  • Po připojení videokamery k přístupovému bodu se objeví následující obrazovka.
 3. Nastavení IP adresy.

Manuální připojení zadáním sítí

Pokyny v této kapitole jsou pokračováním Kontrola typu přístupového bodu.

Zadáním příslušného SSID (nebo ESS-ID) se připojte k přístupovému bodu.

Zadání identifikátoru SSID.

 1. Vyberte možnost [Ruční nastavení] na obrazovce [Vyberte síť].

 2. Zadejte identifikátor SSID (název sítě).

  • Stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení otevřete virtuální klávesnici () a poté zadejte SSID.
  • Vyberte možnost [OK].

Nastavení způsobu ověření přístupového kódu

 1. Vyberte způsob ověření.

  • Vyberte příslušnou možnost a poté klikněte na tlačítko [OK] a přejděte na další obrazovku.
  • Na obrazovce [Nastav. šifrování], která se objeví po zvolení [Otevřený systém], vyberte [Zakázat] nebo [WEP].

Zadání šifrovacího klíče přístupového bodu

 • Zadejte šifrovací klíč (heslo) určený pro přístupový bod. Podrobnější informace o tomto nastaveném šifrovacím klíči naleznete v návodu k obsluze přístupového bodu.
 • Obrazovky uvedené v krocích 4 až 5 se liší v závislosti na ověřování a šifrování u přístupového bodu.
 • Přejděte na Nastavení IP adresy, pokud se objeví obrazovka [Nast. IP adresy] místo obrazovek uvedených u kroků 4 až 5.
 1. Vyberte index klíče.

  • Obrazovka [Index klíče] se objeví po zvolení [Sdílený klíč] nebo [WEP] v kroku 3.
  • Vyberte číslo indexu klíče nastavené na přístupovém bodu.
  • Vyberte možnost [OK].
 2. Zadejte šifrovací klíč.

  • Stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení se dostanete k virtuální klávesnici (); poté zadejte šifrovací klíč.
  • Výběrem [OK] zahájíte připojení k přístupovému bodu.
  • Po připojení videokamery k přístupovému bodu se objeví následující obrazovka.
 3. Nastavení IP adresy.

Připojení v režimu přístupového bodu videokamery

Režim přístupového bodu videokamery je způsob připojení pro přímé připojení videokamery a dalších zařízení přes Wi-Fi i bez použití přístupového bodu. K dispozici jsou dvě metody připojení, jak je uvedeno dále.

Připojení pomocí funkce snadného připojení

Nastavení sítě pro režim přístupového bodu videokamery jsou konfigurována automaticky.

 • Pokyny k používání zařízení, ke kterým se budete připojovat, naleznete v návodu k použití.
 1. Vyberte možnost [Režim příst.bodu fotoap.] na obrazovce [Vyberte síť].

 2. Vyberte možnost [Snadné připojení].

  • Vyberte možnost [OK].
 3. Pro připojení k videokameře použijte jiné zařízení.

  • (1) Identifikátor SSID (název sítě)
  • (2) Šifrovací klíč (heslo)
  • V nastavení Wi-Fi jiného zařízení vyberte SSID (název sítě) zobrazený na obrazovce videokamery a zadejte heslo.
 4. Dokončete nastavení připojení podle zařízení, k němuž má být připojení provedeno.

Manuální připojení

Nastavení sítě pro režim přístupového bodu videokamery se konfigurují ručně. Nastavte [SSID], [Nastavení kanálu] a [Nastav. šifrování] na každé zobrazené obrazovce.

 1. Vyberte možnost [Ruční připojení].

  • Vyberte možnost [OK].
 2. Zadejte identifikátor SSID (název sítě).

  • Stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení otevřete virtuální klávesnici () a poté zadejte SSID. Po zadání stiskněte MENU.
  • Vyberte možnost [OK].
 3. Vyberte možnost nastavení kanálu.

  • Chcete-li nastavení zadat ručně, vyberte [Ruční nastavení] a poté stiskněte tlačítka Tlačítko Doleva Tlačítko Doprava.
  • Vyberte možnost [OK].
 4. Vyberte možnost nastavení šifrování.

  • Pro šifrování vyberte možnost [AES].
  • Vyberte možnost [OK].
  • Je-li vybrána možnost [AES], zobrazí se obrazovka [Heslo]. Stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení se dostanete k virtuální klávesnici (); poté zadejte šifrovací klíč. Po zadání stiskněte tlačítko MENU.
 5. Vyberte možnost [Autom. nastavení].

  • Vyberte možnost [OK].
  • Pokud se u položky [Autom. nastavení] zobrazí chyba, nastavte IP adresu ručně ().
 6. Pro připojení k videokameře použijte jiné zařízení.

  • (1) Identifikátor SSID (název sítě)
  • (2) Šifrovací klíč (heslo)
 7. Dokončete nastavení připojení pro komunikační funkci.

Nastavení IP adresy

Vyberte metodu nastavení IP adresy a poté nastavte IP adresu na videokameře.

Automatické nastavení IP adresy

Nastavte IP adresu automaticky.

 1. Vyberte možnost [Autom. nastavení].

  • Vyberte možnost [OK].
  • Pokud se u položky [Autom. nastavení] zobrazí chyba, nastavte IP adresu ručně ().
 2. Dokončete nastavení připojení podle zařízení, k němuž má být připojení provedeno.

Ruční nastavení IP adresy

Nastavte adresu IP ručně. Vezměte prosím na vědomí, že zobrazené položky se liší v závislosti na komunikační funkci.

 1. Vyberte možnost [Ruční nastavení].

  • Vyberte možnost [OK].
 2. Vyberte možnost pro konfiguraci.

  • Vyberte možnost pro přístup na obrazovku pro číselné zadávání.
  • Chcete-li použít bránu nebo adresu DNS, vyberte [Povolit] a potom [Adresa].

 3. Zadejte číslo.

  • Pomocí Navigační tlačítka vyberte vstupní pozici v horní části a potom vyberte čísla, která chcete zadat. Stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení zadejte vybrané číslo.
  • Chcete-li nastavit zadaná čísla a vrátit se na obrazovku pro krok 2, stiskněte tlačítko MENU.
 4. Vyberte možnost [OK].

  • Po dokončení nastavení všech nezbytných položek vyberte [OK]. Zobrazí se následující obrazovka.
  • Pokud si nejste jisti tím, co zadat, přečtěte si oddíl Kontrola nastavení sítě, nebo požádejte správce sítě nebo jinou osobu odpovědnou za síť.
 5. Dokončete nastavení připojení podle zařízení, k němuž má být připojení provedeno.