Zobrazení informací

Obrazovka záznamu filmu

Každým stisknutím tlačítka INFO se zobrazení informací změní.

 • Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
 1. (1) Rychlost závěrky
 2. (2) Zvýšení teploty
 3. (3) Varování před vysokou teplotou
 4. (4) AF bod
 5. (5) Indikátor úrovně záznamu zvuku
 6. (6) Rychlost závěrky/hodnota clony/hodnota kompenzace expozice/citlivost ISO
 7. (7) Varování před přehřátím
 8. (8) Dostupná doba záznamu filmu / uplynulá doba záznamu
 9. (9) Hodnota kompenzace expozice
 10. (10) Stav baterie
 11. (11) Vypnutí záznamu zvuku
 12. (12) Digitální zoom
 1. (13) Citlivost ISO
 2. (14) Režim snímání
 3. (15) Hodnota clony
 4. (16) Nastavení AF bodu na střed
 5. (17) Síla signálu Wi-Fi
 6. (18) Stav automatického zaostřování
 7. (19) Funkce Bluetooth
 8. (20) Tlačítko rychlého ovládání
 9. (21) Samospoušť
 10. (22) [] Tlačítko snímání filmů
 11. (23) Funkce Wi-Fi
 12. (24) Režim V letadle

Upozornění

 • Během záznamu filmu nelze zobrazit mřížku (a pokud je aktuálně zobrazena, záznam filmu zobrazení vymaže).
 • Jakmile se zahájí záznam filmu, změní se zbývající čas pro záznam filmu na uplynulý čas.

Poznámka

 • Po úpravě nastavení se můžou na chvilku zobrazit další ikony.
 • Vyklopením obrazovky se přepne poloha zobrazených informací.

Obrazovka záznamu pro fotografování

Každým stisknutím tlačítka INFO se zobrazení informací změní.

 • Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
 1. (1) Dostupné snímky
 2. (2) Stav baterie
 3. (3) Funkce Wi-Fi
 4. (4) Samospoušť
 5. (5) Jas
 6. (6) Varování před vysokou teplotou
 7. (7) Upozornění na kvalitu snímku
 1. (8) Varování před přehřátím
 2. (9) Režim snímání
 3. (10) Síla signálu Wi-Fi
 4. (11) Funkce Bluetooth
 5. (12) Tlačítko rychlého ovládání
 6. (13) Režim V letadle

Poznámka

 • Po úpravě nastavení se můžou na chvilku zobrazit další ikony.
 • Vyklopením obrazovky se přepne poloha zobrazených informací.

Obrazovka pro přehrávání

Zobrazení podrobných informací pro filmy

 1. (1) Režim záznamu filmu
 2. (2) Tón barvy
 3. (3) Vyvážení bílé
 4. (4) Barevný filtr
 5. (5) Velikost filmového záznamu
 6. (6) Snímková frekvence
 1. (7) Metoda komprese filmu
 2. (8) Informace o orientaci záznamu filmu
 3. (9) Hodnota kompenzace expozice
 4. (10) Nastavení digitálního IS
 5. (11) Doba záznamu
 • Pro zjednodušení jsou vynechána vysvětlení u položek, které jsou také zahrnuty v zobrazení základních/podrobných informací pro fotografie, které zde nejsou zobrazeny.

Zobrazení základních informací pro fotografie

 1. (1) Síla signálu Wi-Fi
 2. (2) Funkce Wi-Fi
 3. (3) Stav baterie
 4. (4) Číslo přehrávání/celkový počet zaznamenaných snímků
 5. (5) Poslat snímky do smartphonu
 6. (6) Režim V letadle
 7. (7) Rychlost závěrky
 8. (8) Hodnota clony
 1. (9) Jas
 2. (10) Funkce Bluetooth
 3. (11) Hodnocení
 4. (12) Ochrana snímku
 5. (13) Číslo složky - souboru
 6. (14) Kvalita snímku
 7. (15) Citlivost ISO

Upozornění

 • Pokud byl snímek pořízen jinou videokamerou, určité informace o snímku se nemusí zobrazit.
 • Je možné, že na této videokameře nebude možné přehrávat snímky, pořízené jinou videokamerou.

Zobrazení podrobných informací pro fotografie

 1. (1) Rychlost závěrky
 2. (2) Režim snímání
 3. (3) Hodnota clony
 4. (4) Jas
 5. (5) Datum a čas pořízení
 1. (6) Histogram (jas/RGB)
 2. (7) Citlivost ISO
 3. (8) Posuvník
 4. (9) Kvalita snímku
 5. (10) Velikost souboru