Pohotovostní režim: Nízké rozlišení

Když nastavíte [Zap], můžete šetřit baterii a ovládat teplotu videokamery během pohotovostního režimu.

Ve výsledku může umožnit zaznamenávat filmy po delší dobu.

  1. Vyberte možnost [Snímání: Standby: Nízk roz].

  2. Vyberte možnost [Zap].

Upozornění

  • Kvalita snímku na pohotovostním displeji se může lišit od kvality snímku na displeji během záznamu filmu.
  • Krátce po zahájení záznamu filmů může zobrazení obrazu zůstat na aktuálním políčku místo toho, aby se aktualizovalo.