Mazání snímků

Nepotřebné snímky lze vybírat a mazat jednotlivě nebo je možné vymazat více snímků v jedné dávce. Chráněné snímky () nebudou vymazány.

Upozornění

 • Snímek nelze po vymazání obnovit. Před vymazáním snímku se ujistěte, zda jej již nepotřebujete. Pomocí funkce ochrany lze důležité snímky ochránit před neúmyslným vymazáním.

Individuální mazání snímků

 1. Stiskněte tlačítko Přehrávání.

 2. Vyberte snímek, který chcete vymazat.

  • Stisknutím tlačítek Tlačítko Doleva Tlačítko Doprava vyberte snímek, který chcete vymazat.
 3. Stiskněte tlačítko Vymazat.

 4. Vymažte snímek.

  • Vyberte možnost [Vymazat].

Výběr ([Zaškrtnutí]) více snímků ke společnému vymazání

Doplněním zatržítek ke snímkům, které mají být vymazány, lze vymazat více snímků najednou.

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Smazání snímků].

 2. Vyberte možnost [Výběr a smazání snímků].

 3. Procházení snímků

  • Stisknutím tlačítek Tlačítko Doleva Tlačítko Doprava vyberte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Chcete-li vybrat další snímek k vymazání, opakujte krok 3.
  • Stiskněte tlačítko MENU.
 4. Vymažte snímky.

  • Vyberte možnost [OK].

Určení rozsahu snímků k vymazání

Při prohlížení snímků v Zobrazení indexu můžete zadat první a poslední snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných snímků, které chcete vymazat.

 1. Vyberte možnost [Vybrat rozsah].

  • Vyberte možnost [Vybrat rozsah] v nabídce [Přehrávání: Smazání snímků].
 2. Určete rozsah snímků.

  • Vyberte první snímek (počáteční bod).
  • Dále vyberte poslední snímek (koncový bod). Ke všem snímkům v rozsahu od prvního do posledního snímku se přidá symbol [Zaškrtnutí].
  • Chcete-li vybrat další snímek k vymazání, opakujte krok 2.
 3. Stiskněte tlačítko MENU.

 4. Vymažte snímky.

  • Vyberte možnost [OK].

Smazání všech snímků ve složce nebo na kartě

Můžete najednou vymazat všechny snímky ve složce nebo na kartě.

 • Když vyberete možnosti [Všechny snímky ve složce] nebo [Všechny snímky na kartě] v [Přehrávání: Smazání snímků], dojde k vymazání všech snímků ve složce nebo na kartě.

Poznámka

 • Chcete-li vymazat všechny snímky, včetně chráněných snímků, naformátujte kartu ().