Stručný návod k používání

 1. Nabijte videokameru ().

  • Před prvním použitím videokameru nabijte ().
 2. Vložte kartu ().

 3. Zapněte videokameru ().

  • Stiskněte tlačítko Napájení.
  • Pokud se objeví obrazovka pro výběr jazyka, vyberte jazyk pomocí tlačítka Navigační tlačítka a potom stiskněte Rychlé ovládání / Nastavení ().
  • Pokud se objeví obrazovka pro nastavení data, času a časového pásma, vyberte položku nastavení pomocí tlačítka Navigační tlačítka a potom stiskněte Rychlé ovládání / Nastavení. Nastavte možnost pomocí tlačítek Tlačítko Nahoru/Tlačítko Dolů a stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení ().
  • Když se objeví obrazovka [Vítejte], připojte videokameru ke smartphonu podle pokynů na obrazovce ().
  • V oblastech, kde se používá televizní videosystém PAL, se podívejte do části Videosystém.
 4. Vyklopte obrazovku a stojánek a potom videokameru postavte ().

  • Videokameru můžete při fotografování a záznamu filmů také držet v ruce.
 5. Nahrajte film ().

  • Záznam zahájíte klepnutím na tlačítko [Záznam] nebo stisknutím tlačítka spuštění/zastavení. Záznam ukončíte klepnutím na tlačítko [] na obrazovce nebo dalším stisknutím tlačítka spuštění/zastavení.
  • Během záznamu filmu se vlevo nahoře zobrazí [Indikátor zaostřeníREC] a okraj obrazovky červeně bliká.
 6. Zkontrolujte nahraný film.

  • Stisknutím tlačítka Přehrávání přehrajete nahraný film na obrazovce ().
  • Dalším stisknutím tlačítka Přehrávání se vrátíte na obrazovku snímání.

Upozornění

 • Při vyklápění nebo sklápění stojánku dejte pozor, abyste si neskřípli prsty.

Poznámka