Nastavení

V této kapitole jsou popsána nastavení nabídky na kartě pro nastavení [Nastavení].