Zapnutí napájení

  • Videokameru zapnete stisknutím tlačítka Napájení. Dalším stisknutím tlačítka videokameru vypnete.

Změna jazyka uživatelského rozhraní

Při úvodním spuštění se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka.

Postup změny jazyka uživatelského rozhraní naleznete v části Jazyk.

Nastavení data, času a časového pásma

Když se po zapnutí videokamery objeví obrazovka pro nastavení data, času a časového pásma, vyhledejte informace v části Datum/čas/pásmo.

Změna videosystému

Videosystém je nastaven na NTSC.

V oblastech, kde používá televizní videosystém PAL, změňte nastavení na PAL.

Postup změny videosystému naleznete v části Videosystém.

Indikátor stavu baterie

Když je videokamera zapnutá, objeví se indikátor stavu baterie.

Stav baterie 3 Stav nabití baterie je dostatečný.
Stav baterie 2 Stav nabití baterie není dostatečný, ale videokameru lze stále používat.
Stav baterie 1 Baterie se brzy vybije (bliká).
Stav baterie 0 Nabijte baterii.

Poznámka

  • V těchto případech se baterie vybije rychleji:
    • Používání funkce Wi-Fi nebo Bluetooth.
  • Při určitých podmínkách záznamu může být k dispozici kratší doba záznamu.
  • Za nízkých teplot okolního prostředí nemusí být fotografování možné i při dostatečně nabité baterii.