Nastavení Bluetooth

 1. Vyberte možnost [Komunikační funkce: Bluetooth nastav.].

 2. Vyberte možnost.

  • Bluetooth

   Pokud nepoužijete funkci Bluetooth, vyberte možnost [Zakázat].

  • Adresa Bluetooth

   Můžete zkontrolovat adresu Bluetooth videokamery.

  • Připojit k

   Můžete zkontrolovat stav komunikace a název spárovaného zařízení.