Obecná upozornění pro záznam filmů

Pokyny na obrazovce před zahájením záznamu filmu

Na obrazovce se mohou zobrazit pokyny, a to při spuštění videokamery, po úpravě nastavení nebo v jiných situacích.

Pokyny upozorňují na situaci, kdy se při stávajícím nastavení a při pokračování v záznamu mohou vnitřní části videokamery zahřívat. Následkem přehřívání může dojít k automatickému vypnutí videokamery.

Pokud budete nahrávat delší dobu, zvažte změnu nastavení indikovaného naváděním, abyste mohli nahrávat, aniž by videokamera zobrazovala navádění.

Pokud upřednostníte nahrávat dále bez změny nastavení, dejte pozor na jakékoli indikátory varování.

Zobrazení indikátoru varování při záznamu filmu

10úrovňový indikátor (1) se zobrazuje v průběhu záznamu filmu v případě, že dochází k přílišnému zvyšování teploty uvnitř videokamery.

Jak teplota uvnitř fotoaparátu stoupá, úroveň na indikátoru se posouvá směrem doprava. Rychlost zvyšování úrovně závisí na podmínkách snímání. Úrovně 1 až 7 jsou označeny bílou barvou, ale jakmile úroveň dosáhne čísla 8, barva se změní.

[Červené varování před teplotou] bliká červeně, pokud pokračujete v záznamu i poté, co indikátor dosáhl úrovně 9, označené oranžově. Blikající ikona signalizuje, že brzy dojde k automatickému vypnutí videokamery.

Pokud pokračujete v záznamu i při blikání ikony, zobrazí se zpráva a videokamera se automaticky vypne.

 • Pokračování záznamu

  Pokud chcete pokračovat v záznamu se stejnými nastaveními, nechte videokameru vypnutou a dejte jí chvilku na vychladnutí. Vezměte na vědomí, že jakmile se vrátíte k záznamu, videokamera se může opět přehřát.

Varovná ikona k nízkoteplotním kontaktním popáleninám

Ikona [Vysoká teplota] se zobrazí, když se videokamera zahřeje během streamování nebo posílání snímků do externích zařízení. Aby v takovém okamžiku nedošlo k nízkoteplotním kontaktním popáleninám, nedotýkejte se delší dobu videokamery.

 • Videokamera se může automaticky vypnout, když se ztratí komunikace nebo spojení s externím zařízením.

Jiná upozornění

Upozornění

 • Upozornění pro záznam filmů

 • Nezaměřujte videokameru na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj ostrého umělého osvětlení. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače nebo vnitřních součástí videokamery.
 • Při záznamu objektů s jemnými detaily může dojít ke vzniku moaré a nesprávné reprodukce barev.
 • Pokud je nastavena funkce [Automatické vyvážení bílé] nebo [Auto: priorita bílé] a během záznamu filmu se změní citlivost ISO nebo hodnota clony, může se změnit také vyvážení bílé.
 • Nahráváte-li film při zářivkovém osvětlení nebo při osvětlení LED diodovým světlem, může obrázek videa mihotat.
 • Větší zaclonění může prodloužit nebo znemožnit přesné zaostření.
 • Provádění AF během záznamu filmu může způsobit následující problémy: významné dočasné rozostření obrazu, zaznamenání změn jasu filmu, dočasné zastavení záznamu filmu nebo zaznamenávání mechanických zvuků objektivu.
 • Zabraňte zakrytí vestavěného mikrofonu prsty nebo jinými předměty.
 • Připojení nebo odpojení kabelu HDMI během záznamu filmu ukončí nahrávání.
 • V případě potřeby si rovněž prostudujte část Obecná bezpečnostní opatření pro fotografování.
 • Videokamera se může zahřát během streamování nebo posílání snímků do externích zařízení. Použijte stojánek nebo udělejte něco jiného, abyste videokameru při záznamu nedrželi v ruce.
 • Záznam a kvalita snímku

 • Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se světlá oblast jevit na obrazovce černá. Filmy se nahrávají téměř ve stejné podobě, v jaké se zobrazují na obrazovce.
 • Šum snímku (například světelné body či pruhy) nebo nepravidelné barvy se mohou objevit při snímání s vysokými citlivostmi ISO, vysokými teplotami, pomalými rychlostmi závěrky nebo za nedostatečného osvětlení. Filmy se nahrávají téměř ve stejné podobě, v jaké se zobrazují na obrazovce.
 • Kvalita videa a zvuku zaznamenaných filmů může být horší na jiných zařízeních a přehrávání nemusí být možné, i když zařízení podporují formáty MP4.

Poznámka

 • Poznámky pro záznam filmů

 • Při každém záznamu filmu se na kartě vytvoří nový videosoubor.
 • U některých karet se vytvoří nový soubor pokaždé, když velikost souboru překročí přibližně 4 GB.
 • Zorné pole (pokrytí) je přibližně 100 %.
 • Použít lze většinu externích mikrofonů s miniaturní zástrčkou o průměru 3,5 mm.
 • Místo vestavěného mikrofonu se použije externí mikrofon, je-li k dispozici.