Ochrana snímků

Důležité snímky můžete chránit před jejich nechtěným smazáním.

Upozornění

 • Při naformátování karty () budou vymazány i chráněné snímky.

Poznámka

 • Po nastavení ochrany nelze snímek vymazat pomocí funkce vymazání videokamery. Chcete-li vymazat chráněný snímek, je třeba nejdříve zrušit ochranu.
 • Pokud vymažete všechny snímky (), zůstanou uchovány pouze chráněné snímky. Tento způsob je vhodný v situaci, kdy chcete vymazat všechny nepotřebné snímky najednou.

Ochrana jednotlivých snímků

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Ochrana snímků].

 2. Vyberte možnost [Výběr snímků].

 3. Vyberte snímek, který chcete chránit.

  • Stisknutím tlačítek Tlačítko Doleva Tlačítko Doprava vyberte snímek, který chcete chránit.
 4. Nastavte ochranu snímku.

  • Stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení ochráníte zvolený snímek. Bude označen ikonou [Ochrana] (1) v horní části obrazovky.
  • Ke zrušení ochrany a vymazání ikony [Ochrana] stiskněte znovu tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Chcete-li nastavit ochranu pro další snímek, opakujte kroky 3 a 4.

Určení rozsahu chráněných snímků

Při prohlížení snímků v Zobrazení indexu můžete zadat první a poslední snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných snímků, které chcete chránit.

 1. Vyberte možnost [Vybrat rozsah].

  • Vyberte možnost [Vybrat rozsah] v nabídce [Přehrávání: Ochrana snímků].
 2. Určete rozsah snímků.

  • Vyberte první snímek (počáteční bod).
  • Dále vyberte poslední snímek (koncový bod). Snímky v zadaném rozsahu budou chráněny a zobrazí se ikona [Ochrana].
  • Chcete-li vybrat další snímek, který chcete chránit, opakujte krok 2.

Ochrana všech snímků ve složce nebo na kartě

Můžete najednou nastavit ochranu pro všechny snímky ve složce nebo na kartě.

 • Pokud vyberete možnost [Všechny snímky ve složce] nebo [Všechny snímky na kartě] v části [Přehrávání: Ochrana snímků], všechny snímky ve složce nebo na kartě budou chráněny.
 • Chcete-li zrušit ochranu, vyberte možnost [Zruš. ochr. všech sn. ve složce] nebo [Zruš. ochr. všech sn. na kartě].