Ochranné známky a licence

Ochranné známky

 • Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
 • App Store a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
 • Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
 • iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a používá se v rámci licence.
 • QR Code je ochranná známka společnosti Denso Wave Inc.
 • Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
 • Termíny HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, obchodní styl HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.
 • Logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
 • Označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv používání podobných známek společností Canon Inc. je licencováno. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
 • USB Type C™ a USB-C™ jsou ochranné známky organizace USB Implementers Forum.
 • Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

About MPEG-4 Licensing

 • “This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
 • THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Upozornění se podle potřeby zobrazí v angličtině.

Příslušenství

Doporučujeme používat originální příslušenství společnosti Canon.

Tento produkt je konstruován tak, aby dosahoval optimálních výsledků s originálním příslušenstvím společnosti Canon. Proto důrazně doporučujeme používat tento produkt s originálním příslušenstvím.

Společnost Canon nenese zodpovědnost za žádné poškození tohoto produktu ani za nehody způsobené nesprávnou funkcí neoriginálního příslušenství, jako je závada nebo požár apod. Vezměte na vědomí, že opravy způsobené selháním neoriginálního příslušenství nebudou zahrnuty do záruky pro opravy, i když můžete o podobné opravy požádat, pokud si je zaplatíte.