Živé streamování

Snímky z videokamery lze živě streamovat.

Předem se na streamovacím webu seznamte s požadavky na streamování a se smluvními podmínkami.

Spárování smartphonu přes Bluetooth

Pokud jsou smartphone a videokamera už spárované, přejděte ke kroku 11.

 1. Připravte si smartphone ().

 2. Vyberte možnost [Komunikační funkce: Připoj. ke smartph.(tabletu)].

 3. Vyberte možnost [OK].

  • Tato obrazovka se nezobrazí, pokud je Wi-Fi již nastaveno na [Povolit].
 4. Vyberte možnost [Přidat zařízení pro připojení].

 5. Vyberte možnost [OK].

  • Tato obrazovka se nezobrazí, pokud je Bluetooth nastaveno na [Povolit].
 6. Stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.

 7. Spusťte párování.

  • Proces párování zahájíte stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Pokud aplikace Camera Connect není nainstalována, naskenujte pomocí smartphonu QR kód na obrazovce, přejděte na Google Play nebo App Store a nainstalujte aplikaci Camera Connect, poté stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení spusťte Párování.
 8. Spusťte aplikaci Camera Connect.

  • Podle pokynů v aplikaci vyberte videokameru pro párování.
 9. Navažte připojení Bluetooth.

  • Stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
 10. Dokončete proces párování.

  • Stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení dokončete proces párování.
  • Jakmile se na smartphonu zobrazí zpráva, použijte smartphone podle příslušných pokynů.
  • Zobrazí se název připojeného zařízení.
  • Stiskněte tlačítko MENU.
 11. Vyberte možnost [Živý přenos].

Připojování k přístupovému bodu přes Wi-Fi

 • Videokamera se automaticky připojí k dříve použitým přístupovým bodům.
 • Tyto pokyny se týkají připojení prostřednictvím WPS (režim PBC). Chcete-li se připojit jinak, podívejte se do části Základní nastavení komunikace ().
 1. Vyberte možnost [Zapojit s WPS].

 2. Vyberte možnost [WPS (režim PBC)].

  • Vyberte možnost [OK].
 3. Připojte se k přístupovému bodu.

  • Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu. Podrobnější informace o umístění tohoto tlačítka a o tom, jak dlouho je třeba je přidržet, naleznete v návodu k obsluze daného přístupového bodu.
  • Výběrem [OK] zahájíte připojení k přístupovému bodu.
  • Po připojení videokamery k přístupovému bodu se objeví následující obrazovka.
 4. Vyberte možnost [Autom. nastavení].

  • Vyberte možnost [OK].
  • Pokud se u položky [Autom. nastavení] zobrazí chyba, nastavte IP adresu ručně ().
 5. V aplikaci Camera Connect nastavte streamování.

  • Vyberte streamovací platformu, kterou budete používat, a podle toho nakonfigurujte nastavení.
  • Na obrazovku můžete zadat adresu URL a tak vybrat streamovací web.
  • Vyberte kvalitu streamování 6 Mb/s nebo 3,5 Mb/s podle komunikačního prostředí.
 6. Začněte streamovat.

  • Na pohotovostní obrazovce záznamu se objeví [STBY].
  • Streamování zahajujte a ukončujte pomocí aplikace Camera Connect. Streamování můžete také ukončit stisknutím tlačítka spuštění/zastavení na videokameře.

Upozornění

 • V průběhu streamování může docházet k přenosu rušivého zvuku a obrazu. Závisí to na komunikačním prostředí. Předem si streamování vyzkoušejte a zkontrolujte kvalitu obrazu a zvuku.
 • Pokud se vyskytuje obrazový nebo zvukový šum nebo výpadky, zkuste následující kroky. Můžete tak kvalitu zlepšit.
  • Umístěte videokameru a přístupový bod (bezdrátový směrovač, smartphone se spuštěným tetheringem apod.) blíž k sobě, změňte jejich vzájemnou polohu a prostor mezi nimi udržujte bez překážek, jako jsou osoby a předměty.
  • V interiéru umístěte přístupový bod a videokameru do stejné místnosti.
  • Neumísťujte je blízko zařízení využívajících pásmo 2,4 GHz, jako jsou mikrovlnné trouby nebo bezdrátové telefony.
 • Pokud je zvuk z externího mikrofonu rušivý, zkuste mikrofon umístit na stranu videokamery se vstupním konektorem pro externí mikrofon co nejdále od videokamery.
 • Když v aplikaci Camera Connect vyberete streamovací kvalitu 3,5 Mb/s, může být streamování stabilnější než při kvalitě 6 Mb/s, ale kvalita obrazu bude nižší.
 • Videokamera se při streamování víc zahřeje. Použijte stojánek nebo udělejte něco jiného, abyste videokameru při záznamu nedrželi v ruce. Když se videokamera zahřeje na vysokou teplotu, na obrazovce se zobrazí varování [Vysoká teplota].
 • Upozorňujeme, že společnost Canon žádným způsobem neodpovídá za služby třetích stran.
 • V průběhu streamování nedochází k záznamu žádných snímků na kartu (ale karta musí být do videokamery vložena).
 • Streamování si předem vyzkoušejte, abyste se ujistili, že obraz je rovný a má správnou orientaci. Podle potřeby orientaci upravte.
 • Nezapomeňte si přečíst Bezpečnostní opatření pro funkci bezdrátové komunikace.