Resetování videokamery

Výchozí hodnoty nastavení funkcí snímání a funkcí nabídek videokamery je možné obnovit.

 1. Vyberte možnost [Nastavení: Reset. aparát].

 2. Vyberte možnost.

  • Zákl. nastavení

   Obnoví výchozí nastavení pro funkce snímání videokamery a nastavení nabídky.

  • Další nastavení

   Nastavení jednotlivě zvolených možností lze resetovat.

 3. Vymažte nastavení.

  • Na potvrzovací obrazovce vyberte tlačítko [OK].