Funkce a nastavení nabídek

Obrazovka nabídky

 1. (1) Hlavní záložky
 2. (2) Sekundární karty
 3. (3) Položky nabídky
 4. (4) Snímání: Snímání
 1. (5) Přehrávání: Přehrávání
 2. (6) Bezdrátová komunikace: Bezdrátová komunikace
 3. (7) Nastavení: Nastavení
 4. (8) Nastavení nabídky

V některých režimech záznamu se některé karty, položky nabídky a možnosti nastavení nemusí zobrazit.

Postup nastavení položek nabídky

 1. Zobrazte obrazovku nabídky.

  • Stisknutím tlačítka MENU zobrazte obrazovku nabídky.
 2. Vyberte položku.

  • Otáčením voliče Navigační tlačítka vyberte položku a pak stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
 3. Vyberte možnost.

  • Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka vyberte možnost.
  • Aktuální nastavení je označeno modrou barvou.
  • Pro některé položky nastavení se zobrazí pohotovostní obrazovka. Vyberte možnost pro konfiguraci nastavení.
 4. Nastavte možnost.

  • Nastavte ji stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení.
 5. Ukončete nastavení.

  • Stiskněte tlačítko MENU.

Poznámka

 • Popis funkcí nabídky vychází z předpokladu, že bylo stisknuto tlačítko MENU a je zobrazena obrazovka nabídky.
 • Operaci zrušíte stisknutím tlačítka MENU.

Ztmavené položky v nabídce

Příklad: Nastavení digitálního IS na [Vylepšeno]

Ztmavené položky v nabídce nelze nastavit. Položka nabídky se zobrazí šedě, když je přepsána nastavením jiné funkce.

Chcete-li zjistit, o kterou aktuálně řídicí funkci se jedná, vyberte ztmavenou položku v nabídce a stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.

Ztmavenou položku v nabídce budete moci vybrat, až zrušíte nastavení aktuálně řídicí funkce.

Upozornění

 • Možná nebude možné zobrazit aktuálně řídicí funkci pro některé ztmavené položky nabídky.

Poznámka

 • Funkce nabídky můžete vynulovat do výchozích nastavení výběrem možnosti [Nastavení: Reset. aparát] ().