Přehrávání filmů

 1. Přepnout zpět na přehrávání.

  • Stiskněte tlačítko Přehrávání.
 2. Vyberte film.

  • Stisknutím tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte film, který chcete přehrát.
  • V zobrazení jednotlivých snímků ikona [Přehrávání] uprostřed obrazovky znamená, že se jedná o film.
  • V zobrazení indexu označuje film děrování na levém okraji náhledu. Vzhledem k tomu, že filmy nelze přehrávat v režimu Zobrazení indexu, přepněte stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení na zobrazení jednotlivých snímků.
 3. V zobrazení jednotlivých snímků stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.

  • Spustí se přehrávání filmu. Zvuk se přehrává pomocí reproduktoru.
  • Přehrávání můžete pozastavit a stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení () přejít na panel pro přehrávání filmů. Dalším stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
  • Stisknutím tlačítka Tlačítko Nahoru Tlačítko Dolů nastavte hlasitost (i během přehrávání).

Panel pro přehrávání filmů

Položka Operace přehrávání
Přehrávání Stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení přepínáte mezi přehráváním filmů a pozastavením přehrávání.
Skok dozadu Při každém stisknutí tlačítka Tlačítko Doleva se přeskočí o cca 1 s zpět. Podržením tlačítka Tlačítko Doleva se bude film převíjet zpět.
Skok dopředu Při každém stisknutí tlačítka Tlačítko Doprava se přeskočí vpřed cca o 1 s. Podržením tlačítka Tlačítko Doprava se bude film převíjet vpřed.
Stav přehrávání
hh:mm:ss Doba přehrávání (hodiny:minuty:sekundy)
Hlasitost Stisknutím tlačítek Tlačítko Nahoru Tlačítko Dolů upravte hlasitost reproduktoru.
Návrat Stisknutím tlačítka MENU přejdete zpět do zobrazení jednotlivých snímků.

Upozornění

 • Když je videokamera připojena k televizoru pro přehrávání filmů, upravte hlasitost pomocí ovládacích prvků televizoru (), protože hlasitost nelze upravit stisknutím tlačítek Tlačítko Nahoru Tlačítko Dolů.
 • Pokud je rychlost čtení karty příliš nízká nebo videosoubory obsahují poškozené snímky, přehrávání filmu se možná zastaví.