Informace o této příručce

Ikony v této příručce

Tlačítko Nahoru Tlačítko Dolů Tlačítko Doleva Tlačítko Doprava Označuje směr stisknutí navigačních tlačítek Navigační tlačítka.
Rychlé ovládání / Nastavení Označuje tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • Kromě výše uvedených se v této příručce při popisu příslušných funkcí používají také ikony a symboly uvedené na tlačítkách videokamery a zobrazené na obrazovce.
Odkaz Odkazy na stránky se souvisejícími tématy.
Varování

Varování umožňující předejít potížím při fotografování.

Doplňkové informace

Doplňkové informace.

Doporučení Tipy nebo rada pro vytvoření dokonalejších fotografií.
Odstraňování problémů Pokyny k odstraňování problémů.

Základní předpoklady pro pokyny k obsluze a vzorové fotografie

  • Pokyny se týkají zapnuté videokamery ().
  • Vychází se z předpokladu, že pro veškerá nastavení nabídek jsou nastaveny výchozí hodnoty.
  • Vzorové fotografie v této příručce slouží pouze jako ilustrace.