Název videokamery

Název videokamery (zobrazený na smartphonech a jiných fotoaparátech) můžete podle potřeby změnit.

  1. Vyberte možnost [Komunikační funkce: Název fotoaparátu].

  2. Změňte název videokamery.

    • Název videokamery zadejte pomocí virtuální klávesnice ().
  3. Stiskněte tlačítko MENU a poté vyberte [OK].