Chybové kódy

  • (1) Číslo chyby
  • (2) Příčina a nápravná opatření

V případě potíží s videokamerou se zobrazí chybová zpráva. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, zapište si kód chyby (Err xx) a požádejte o servis.