Automatický delší čas při filmování

Automatickým zpomalením rychlosti závěrky při nedostatku světla můžete vybrat, zda nahrávat filmy, které jsou jasnější a méně ovlivněné šumem snímků, než u možnosti [Zakázat].

K dispozici v režimu záznamu [Filmy]. Při nastavení [Režim IS filmu] se tato funkce pevně nastaví na [Povolit] a při nastavení [Film Jemná pleť] na [Zakázat]. Platí, když je snímková frekvence velikosti filmového záznamu 59,94 sn./s nebo 50,00 sn./s.

 1. Vyberte [Snímání:  Automat. delší čas].

 2. Vyberte možnost.

  • Zakázat

   Umožní provádět záznam filmů s plynulejším, přirozenějším pohybem, který je méně ovlivněný otřesy předmětu, než v případě nastavení na hodnotu [Povolit]. Všimněte si, že za slabého osvětlení mohou být filmy tmavší, je-li možnost nastavena na hodnotu [Povolit].

  • Povolit

   Umožňuje nahrávat jasnější filmy než při nastavení [Zakázat] automatickým snížením rychlosti závěrky při nedostatku světla na 1/30 s (NTSC) nebo 1/25 s (PAL).

Poznámka

 • Nastavení možnosti [Zakázat] se doporučuje při záznamu pohybujících se objektů při nedostatečném osvětlení nebo když mohou vzniknout zbytkové obrazy, např. stopy.