Nabíjení videokamery

 1. Nabijte videokameru.

  • Videokameru nabíjejte pomocí dodaného kabelu přes připojení USB.
  • Když začne nabíjení, indikátor se rozsvítí oranžově.
  • Až bude videokamera plně nabitá, indikátor zhasne.
 • Nabíjení videokamery, která je zcela vybitá, trvá při pokojové teplotě (23 °C) přibližně 1 h 50 min. Doba vyžadovaná k nabití baterie se bude značně lišit v závislosti na teplotě okolního prostředí a zbývající kapacitě baterie.

 • Z bezpečnostních důvodů trvá nabíjení při nízkých teplotách (5–10 °C) déle.
 • Videokameru lze dál používat, když je zapojená kvůli nabíjení.

Upozornění

 • Pokud se videokamera zahřeje na vysokou teplotu, může se nabíjení vypnout.

Poznámka

 • Pro nabíjení a napájení videokamery se doporučuje volitelný napájecí USB adaptér PD-E1. Také některé běžně dostupné napájecí adaptéry (USB typ C) s videokamerou prokazatelně fungují. Podrobné informace naleznete na webu společnosti Canon ().
 • Po zakoupení není vestavěná baterie plně nabitá.

  Před použitím baterii nabijte.

 • Videokameru nabijte v den, kdy ji budete používat, nebo předchozí den.

  Zabudovaná baterie se postupně vybije, i když se nepoužívá.

 • Videokameru používejte při teplotě 0–35 °C.

  Aby byl výkon videokamery optimální, používejte ji v prostředí s okolní teplotou 0–35 °C. Nižší teploty mohou dočasně snížit výkon a životnost zabudované baterie. Když se videokamera příliš zahřeje, vyšší teplota může bránit kontinuálnímu snímání.