Používání obrazovky a stojánku

Můžete změnit směr a úhel natočení obrazovky.

  1. Vyklopte obrazovku a stojánek.

    • Obrazovka se vysune nahoru a otevře asi na 180°.
    • Pomocí stojánku lze videokameru nastavit ve sklonu dolů v rozsahu –30° až –10° nebo nahoru v rozsahu 10° až 30°.

Upozornění

  • Vyvarujte se nadměrnému otevírání obrazovky silou, protože se tím přetěžuje závěs.

Poznámka

  • Zrcadlový obrázek objektů (obrácený doprava/doleva) se zobrazuje, když obrazovka směřuje k objektům před videokamerou ().