Vložení/vyjmutí karty

Upozornění

 • Nejsou podporovány paměťové karty jiné než microSD / microSDHC / microSDXC.

Vložení

 1. Otevřete kryt.

  • Vypněte videokameru ().
  • Zkontrolujte, že indikátor nesvítí. Potom otevřete kryt a otočte ho stranou.
 2. Vložte kartu.

  • Kartu vložte štítkem dolů. Vložení karet chybným způsobem může vést k poškození videokamery.
 3. Zavřete kryt.

Vyjmutí

 1. Otevřete kryt.

  • Vypněte videokameru ().
 2. Vyjměte kartu.

  • Zatlačte kartu dovnitř, aby se vysunula.
  • Vytáhněte ji ven v přímém směru a zavřete kryt.

Upozornění

 • Svítící indikátor znamená, že videokamera na kartu zapisuje, čte ji, maže nebo na ni přesunuje data. Během této doby neotvírejte kryt slotu karty. Aby nedošlo k poškození dat snímku, karet či videokamery, nikdy neprovádějte žádnou z následujících činností, zatímco svítí indikátor.

  • Vyjmutí karty
  • Vystavení videokamery otřesům nebo nárazům
 • Jestliže se na obrazovce zobrazí chyba týkající se karty, vyjměte kartu a znovu ji vložte. Pokud chyba přetrvává, použijte jinou kartu.

  Jestliže můžete přenést snímky uložené na kartě do počítače, přeneste je všechny a poté kartu naformátujte ve videokameře (). Je možné, že karta pak bude opět normálně fungovat.