Editace/mazání zařízení pro připojení

Před úpravou nebo odstraněním nastavení připojení pro jiná zařízení ukončete připojení Wi-Fi. Zde se jako příklad používá funkce [Komunikační funkce: Připoj. ke smartph.(tabletu)].

Změna přezdívek zařízení

Můžete změnit přezdívku zařízení, ke kterým se videokamera připojuje.

 1. Vyberte položku.

  • Jakmile se objeví obrazovka [Wi-Fi zapnuto], vyberte [Odpojit] a poté opakujte krok 1.
 2. Vyberte možnost [Editovat/smazat zařízení].

 3. Vyberte zařízení.

 4. Vyberte možnost [Změnit přezdívku zařízení].

 5. Změňte přezdívku.

  • K zadání přezdívky použijte virtuální klávesnici ().
 6. Stiskněte tlačítko MENU a poté vyberte [OK].

Odstranění informací o připojení

 1. Vstupte na obrazovku připojeného zařízení.

 2. Vyberte možnost [Smazat informace o připojení].

 3. Vyberte možnost [OK].