Návody k použití

  • Návod k použití (dodává se s videokamerou)

    Obsahuje základní pokyny týkající se videokamery.

  • Rozšířená uživatelská příručka

    Tato Rozšířená uživatelská příručka obsahuje kompletní pokyny.

    Nejnovější Rozšířenou uživatelskou příručku získáte na následujícím webu.

    https://cam.start.canon/C014/