Značka poměru stran

Pokud budete při úpravách nahraného filmu měnit poměr stran obrazu, můžete na obrazovce záznamu filmu (v pohotovostním režimu a při nahrávání) zobrazit značky poměru stran, abyste měli po úpravách přehled o konečném zorném úhlu.

  1. Vyberte možnost [Snímání: Vyznačení poměru].

  2. Vyberte možnost.

    • Chcete-li značky skrýt, vyberte [Vyp].

Upozornění

  • Značky nejsou obsažené v nahraném filmu.