Filtr ND

Aby měly snímané scény optimální jas, filtr ND snižuje intenzitu světla na 1/8 skutečné úrovně, v množství odpovídajícím třem krokům. Kromě možnosti [Auto] můžete vybrat také [Vyp] nebo [Zap].

  1. Vyberte možnost [Snímání: ND filtr].

  2. Vyberte možnost.

Upozornění

  • Když vyberete [Zap] nebo [Auto], s větší pravděpodobností se vyskytne šum, a to i v jasných scénách, protože citlivost ISO se snáz zvýší.
  • ND: Neutrální filtr
  • Upozornění k používání automatického ND filtru

  • Stav filtru ND se nezmění poté, co začne nahrávání pro záznam nebo streamování filmu, i když je nastaveno [Auto].
  • Pokud budete během záznamu filmů přecházet z jasného do tmavého prostředí, nejlepší výsledky získáte s nastavením [Vyp].
  • Pokud videokameru používáte jako webovou kameru [Snímání: ND filtr], je nastaven na [Vyp].