Vyvážení bílé

Vyvážení bílé (WB) slouží k tomu, aby bílé oblasti snímku neměly žádný barevný nádech. Správného vyvážení bílé lze obvykle dosáhnout pomocí nastavení Automaticky [Automatické vyvážení bílé] (Priorita prostředí) nebo [Auto: priorita bílé] (Priorita bílé). Pokud nelze pomocí nastavení Automaticky dosáhnout přirozených barev, můžete zvolit vyvážení bílé odpovídající zdroji světla.

Pro režim [Film Jemná pleť], [Režim IS filmu] nebo [Automatická fotografie] se [Automatické vyvážení bílé] (Priorita okolního prostředí) nastaví automaticky.

Poznámka

 • Lidské oko se přizpůsobí změnám v osvětlení, takže bílé předměty vypadají bílé za všech druhů osvětlení. Videokameray určují bílou podle barevné teploty osvětlení a na základě toho využívají zpracování snímku k dosažení tónů barev, které vypadají přirozeně na vašich snímcích.
 • Pokyny pro nastavení [Automatické vyvážení bílé] a [Auto: priorita bílé] jsou uvedeny v části [Automatické vyvážení bílé] Automatické vyvážení bílé.
 • Chcete-li nastavit upřednostňovanou barevnou teplotu, vyberte možnost [Barevná teplota] v nabídce [Snímání: Vyvážení bílé], stiskněte tlačítko Komunikace/více přístupů a stiskněte tlačítka Tlačítko Doleva Tlačítko Doprava.
(Přibližně)
Displej Režim Barevná teplota (K: kelvinů)
Automatické vyvážení bílé Auto (Priorita prostředí) 3000–7000
Auto: priorita bílé Auto (Priorita bílé)
Denní světlo Denní světlo 5200
Stín Stín 7000
Zataženo Zataženo, soumrak, západ slunce 6000
Wolframové světlo Wolfram. světlo 3200
Bílé zářivkové světlo Bílé zářivkové světlo 4000
Barevná teplota Barevná teplota 2500–10000

[Automatické vyvážení bílé] Automatické vyvážení bílé

Pomocí nastavení [Automatické vyvážení bílé] (Priorita prostředí) můžete mírně zvýšit intenzitu nádechu teplé barvy při pořizování snímků scény osvícené wolframovým světlem.

Pokud vyberete nastavení [Auto: priorita bílé] (Priorita bílé), můžete snížit intenzitu nádechu teplé barvy snímku.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Vyvážení bílé].

 2. Vyberte možnost [Automatické vyvážení bílé].

  • Po výběru možnosti [Automatické vyvážení bílé] stiskněte tlačítko Komunikace/více přístupů.
 3. Vyberte možnost.

Upozornění

 • Co se může stát při nastavení na možnost [Auto: priorita bílé] (priorita bílé)

 • Nádech teplé barvy subjektů může vyblednout.
 • Je-li na scéně více zdrojů světla, nádech teplé barvy snímku se nemusí snížit.

[Barevná teplota] Barevná teplota

Je možné nastavit hodnotu představující barevnou teplotu pro vyvážení bílé.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Vyvážení bílé].

 2. Nastavte barevnou teplotu.

  • Vyberte ikonu [Barevná teplota] a stiskněte tlačítko Komunikace/více přístupů.
  • Stisknutím tlačítek Tlačítko Doleva Tlačítko Doprava nastavte preferovanou barevnou teplotu a pak stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Barevnou teplotu lze nastavit v rozmezí přibližně 2500K až 10000K v krocích po 100K.

Poznámka

 • Při zadávání barevné teploty pro umělý zdroj světla opravte podle potřeby vyvážení bílé (posun k purpurové nebo zelené) v části [] na obrazovce rychlého ovládání.
 • Při nastavení možnosti [Barevná teplota] na hodnotu naměřenou pomocí komerčně dostupného měřidla barevné teploty proveďte předem pár zkušebních snímků a upravte nastavení dle potřeby ke kompenzaci rozdílů mezi měřidlem barevné teploty a videokamerou.