Stáhnout snímky do image.canon

Propojte videokameru s úložištěm image.canon a posílejte snímky přímo z videokamery.

 • Je vyžadován smartphone s prohlížečem a připojením k internetu.
 • Bude nutné zadat e-mailovou adresu, kterou používáte na smartphonu.
 • Pokyny, jak používat službu image.canon a podrobnosti o zemích a regionech, kde je dostupná, naleznete na webu image.canon (https://image.canon/).
 • Mohou být účtovány zvláštní poplatky za připojení k ISP a přístupovému bodu.
 1. Vyberte možnost [Komunikační funkce: Načtení do image.canon].

 2. Vyberte možnost [OK].

  • Tato obrazovka se nezobrazí, pokud je nastavení sítě Wi-Fi již nastaveno na [Povolit].
 3. Vyberte možnost [Připojit].

  • Pokud není nainstalována specializovaná aplikace, vyberte možnost [Instalace].
 4. Vyberte možnost [OK].

 5. Naskenujte QR kód pomocí odpovídající aplikace.

  • Vyberte možnost [OK].
 6. Navažte připojení na síť Wi-Fi.

  • Připojte se k přístupovému bodu prostřednictvím Wi-Fi. Pro používaný způsob připojení dodržujte příslušné pokyny.

   • Připojení přes WPS (, )
   • Manuální připojení k detekovaným sítím ()
   • Ruční připojení pomocí specifikace informací o přístupovém bodu ()
 7. Potvrďte, že je dané číslo zobrazeno v dané aplikaci.

  • Vyberte možnost [OK].
 8. Nastavte automatický přenos snímků.

  • Podle potřeby zadejte položku nastavení [Poslat automat.].
  • [Při nabíjení baterie (vysoký výkon)]: Automatické odeslání začne, když bude videokamera vypnutá a připojená ke zdroji napájení kvůli nabíjení přes USB: Upozorňujeme, že pokud je videokamera skoro vybitá, automatické odeslání začne, až když se bude chvíli nabíjet.
  • [Když je kamera zapnutá]: Automatické odeslání začne, až bude videokamera vypnutá.
  • Vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
 9. Dokončete nastavení.

  • Stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.

  Poznámka

  • Ikona [Webová služba] se změní na [Připojeno k webové službě].

  • Název modelu videokamery je zaregistrován ve službě image.canon.

Obrazovka [Načtení do image.canon]

 • Poslat automat.

  Změňte nastavení automatického odesílání.

 • Typ k poslání

  Vyberte typ nahraných snímků.

 • Přepnout síť

  Změňte nastavení pro připojení Wi-Fi.

 • Vymazat nast. připojení k webu

  Vymažte nastavení webového propojení videokamery.