Referenční informace

Tato kapitola obsahuje referenční informace pro funkce videokamery.