Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας αφορούν το EOS R3 με εγκατεστημένο υλικολογισμικό Έκδ. 1.5.0 ή νεότερης.