Εμφάνιση πληροφοριών

Πάνελ LCD

Οθόνη αναμονής στατικών εικόνων/ταινίας 1

 1. (1) Έλεγχος ματιού
 2. (2) Κατάσταση λήψης
 3. (3) Στάθμη μπαταρίας
 4. (4) Διόρθωση έκθεσης με φλας
 5. (5) Διόρθωση έκθεσης
 6. (6) Λειτουργία Bluetooth
 1. (7) Wi-Fi /ενσύρματο LAN
 2. (8) Ταχύτητα κλείστρου
 3. (9) Τιμή διαφράγματος
 4. (10) Ένδειξη επιπέδου έκθεσης/Τιμή διόρθωσης έκθεσης/Εύρος αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης
 5. (11) Ταχύτητα ISO
 6. (12) Προτεραιότητα φωτεινών τόνων

Οθόνη αναμονής στατικών εικόνων/ταινίας 2

 1. (1) Περιοχή AF
 2. (2) Κατάσταση προώθησης
 3. (3) Λειτουργία AF
 4. (4) Κατάσταση φωτομέτρησης
 5. (5) Υποδοχή κάρτας
 1. (6) Κατάσταση εγγραφής ταινίας
 2. (7) Ισορροπία λευκού
 3. (8) Στυλ εικόνας
 4. (9) Μέγεθος εγγραφής ταινίας
 5. (10) Μορφή εγγραφής ταινίας

Οθόνη αναμονής ταινίας 3

 1. (1) Περιοχή AF
 2. (2) Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) (κατάσταση IS)
 3. (3) Υποδοχή κάρτας
 1. (4) Ισορροπία λευκού
 2. (5) Στυλ εικόνας/Canon Log
 3. (6) Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής ταινίας

Εγγραφή ταινίας σε εξέλιξη

 1. (1) Κατάσταση εγγραφής ταινίας
 2. (2) Στάθμη μπαταρίας
 1. (3) Εγγραφή σε εξέλιξη/Εξωτερική εγγραφή σε εξέλιξη (10 bit, μέσω HDMI)
 2. (4) Χρόνος εγγραφής που πέρασε

Οθόνη λήψης στατικών εικόνων

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο INFO, αλλάζουν οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 • Στην οθόνη εμφανίζονται κάθε στιγμή μόνο οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση ή λειτουργία.
 1. (1) Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων
 2. (2) Αριθμός πιθανών λήψεων/Δευτ. μέχρι τις λήψεις με χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης
 3. (3) Οριοθέτηση εστίασης/HDR/Πολλαπλές εκθέσεις/Μείωση θορύβου πολλαπλών λήψεων/Χρονόμετρο λήψης Bulb/Χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων
 4. (4) Κατάσταση λήψης
 5. (5) Περιοχή AF
 6. (6) Λειτουργία AF
 7. (7) Κάρτα
 8. (8) Ποιότητα εικόνας
 9. (9) Κατάσταση προώθησης
 10. (10) Κατάσταση φωτομέτρησης
 11. (11) Σύνδεση αξεσουάρ συμβατού με την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών
 12. (12) Αρ. λήψεων που απομένουν για οριοθέτηση εστίασης, πολλαπλές εκθέσεις ή χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων
 13. (13) Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής ταινίας
 1. (14) Στάθμη μπαταρίας
 2. (15) Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) (κατάσταση IS)
 3. (16) Ιστόγραμμα (Φωτεινότητα/RGB)
 4. (17) Ορισμός σημείου AF στο κέντρο
 5. (18) Πλήκτρο Γρήγορου ελέγχου
 6. (19) Λήψη κατά τρεμοπαίγματος
 7. (20) Ισορροπία λευκού/Διόρθωση ισορροπίας λευκού
 8. (21) Στυλ εικόνας
 9. (22) Θέμα για ανίχνευση
 10. (23) Κοπή/αναλογίες στατικών εικόνων
 11. (24) Ισχύς σήματος Wi-Fi
 12. (25) Λειτουργία Bluetooth
 13. (26) Ηλεκτρονικό επίπεδο
 14. (27) Σημείο AF (ευέλικτη AF ζώνης 1)
 15. (28) Λειτουργία Wi-Fi
 16. (29) Κατάσταση πτήσης
 1. (30) Αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB)/Οριοθέτηση έκθεσης με φλας
 2. (31) Προβολή βοήθειας
 3. (32) HDR PQ
 4. (33) Ετοιμότητα φλας/Κλείδωμα έκθεσης με φλας/Συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας
 5. (34) Ηλεκτρονικό κλείστρο
 6. (35) Κλείστρο αφής/Δημιουργία φακέλου
 7. (36) Κλείδωμα AE
 8. (37) Ταχύτητα κλείστρου/Προειδοποίηση κλειδώματος πολλαπλών λειτουργιών
 9. (38) Τιμή διαφράγματος
 1. (39) Προειδοποίηση για υπερθέρμανση
 2. (40) Προειδοποίηση για ποιότητα εικόνας στατικών εικόνων
 3. (41) Εστιακή απόσταση
 4. (42) Προσομοίωση εμφάνισης
 5. (43) Πλήκτρο μεγέθυνσης
 6. (44) Ταχύτητα ISO
 7. (45) Προτεραιότητα φωτεινών τόνων
 8. (46) Διόρθωση έκθεσης
 9. (47) Ένδειξη επιπέδου έκθεσης

Σημείωση

 • Μπορείτε να καθορίσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται όταν πατάτε το πλήκτρο INFO ().
 • Το ηλεκτρονικό επίπεδο δεν εμφανίζεται όταν η μηχανή συνδέεται μέσω HDMI σε τηλεόραση.
 • Άλλα εικονίδια ενδέχεται να εμφανιστούν προσωρινά μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων.

Οθόνη εγγραφής ταινίας

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο INFO, αλλάζουν οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 • Στην οθόνη εμφανίζονται κάθε στιγμή μόνο οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση ή λειτουργία.
 1. (1) Στάθμη μπαταρίας
 2. (2) Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής ταινίας/Χρόνος εγγραφής που πέρασε
 3. (3) Κατάσταση λήψης
 4. (4) Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) (κατάσταση IS)
 5. (5) Περιοχή AF
 6. (6) Ένδειξη στάθμης εγγραφής ήχου (χειροκίνητη είσοδος)
 7. (7) Μέγεθος εγγραφής ταινίας
 8. (8) Στάθμη εγγραφής ήχου (χειροκίνητη είσοδος)
 9. (9) Ήχος ακουστικών
 10. (10) Ταινία HDR
 11. (11) Servo AF ταινίας
 1. (12) Ηλεκτρονικό επίπεδο
 2. (13) Σημείο AF (ευέλικτη AF ζώνης 1)
 3. (14) Ιστόγραμμα (Φωτεινότητα/RGB)
 4. (15) Ορισμός σημείου AF στο κέντρο
 5. (16) Πλήκτρο Γρήγορου ελέγχου
 6. (17) [] Πλήκτρο λήψης ταινίας
 7. (18) Κάρτα για εγγραφή/αναπαραγωγή
 8. (19) Ισορροπία λευκού/Διόρθωση ισορροπίας λευκού
 9. (20) Στυλ εικόνας
 10. (21) Θέμα για ανίχνευση
 11. (22) Ισχύς σήματος Wi-Fi
 12. (23) Πλήκτρο μεγέθυνσης
 13. (24) Λειτουργία Bluetooth
 14. (25) Λειτουργία Wi-Fi
 15. (26) Κατάσταση πτήσης
 1. (27) Έλεγχος υπερθέρμανσης
 2. (28) Χρονόμετρο αυτό-φωτογράφισης ταινιών
 3. (29) Κλείδωμα AE
 4. (30) Ταχύτητα κλείστρου
 5. (31) Τιμή διαφράγματος
 6. (32) Canon Log
 1. (33) Υπερθέρμανση
 2. (34) Προειδοποίηση για υπερθέρμανση
 3. (35) Εστιακή απόσταση
 4. (36) Ταχύτητα ISO
 5. (37) Προτεραιότητα φωτεινών τόνων
 6. (38) Διόρθωση έκθεσης
 7. (39) Ένδειξη επιπέδου έκθεσης (επίπεδα φωτομέτρησης)

Προσοχή

 • Μπορείτε να καθορίσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται όταν πατάτε το πλήκτρο INFO ().
 • Το ηλεκτρονικό επίπεδο δεν εμφανίζεται όταν η μηχανή συνδέεται μέσω HDMI σε τηλεόραση.
 • Το ηλεκτρονικό επίπεδο, οι γραμμές πλέγματος και το ιστόγραμμα δεν μπορούν να εμφανιστούν κατά την εγγραφή ταινίας (και αν εμφανίζονται τη συγκεκριμένη στιγμή, η εγγραφή ταινίας θα τα διαγράψει από την οθόνη).
 • Ο διαθέσιμος χρόνος ανά εγγραφή αλλάζει σε χρόνο που πέρασε μετά την έναρξη εγγραφής της ταινίας.

Σημείωση

 • Άλλα εικονίδια ενδέχεται να εμφανιστούν προσωρινά μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων.

Οθόνη προβολής/αναπαραγωγής

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο INFO, αλλάζουν οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 • Στην οθόνη εμφανίζονται κάθε στιγμή μόνο οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση ή λειτουργία.

Εμφάνιση βασικών πληροφοριών για στατικές εικόνες

 1. (1) Προβολή βοήθειας HDR
 2. (2) Λειτουργία Bluetooth
 3. (3) Ισχύς σήματος Wi-Fi
 4. (4) Λειτουργία Wi-Fi
 5. (5) Στάθμη μπαταρίας
 6. (6) Αρ. τρέχουσας εικόνας/Σύνολο εικόνων/Αρ. εικόνων που βρέθηκαν
 7. (7) Ταχύτητα κλείστρου
 8. (8) Τιμή διαφράγματος
 9. (9) Τιμή διόρθωσης έκθεσης
 10. (10) Αποστολή ήδη σε υπολογιστή/smartphone
 1. (11) Φωνητική σημείωση
 2. (12) Βαθμολογία
 3. (13) Προστασία εικόνας
 4. (14) Αρ. κάρτας
 5. (15) Αρ. φακέλου-Αρ. αρχείου
 6. (16) Ποιότητα εικόνας/Επεξεργασμένη εικόνα/Κοπή/Συγκράτηση καρέ
 7. (17) Ταχύτητα ISO
 8. (18) Προτεραιότητα φωτεινών τόνων

Προσοχή

 • Αν η εικόνα έχει τραβηχτεί με άλλη μηχανή, ορισμένες πληροφορίες λήψης μπορεί να μην εμφανίζονται.
 • Η προβολή εικόνων που έχουν ληφθεί με αυτή τη μηχανή ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε άλλες μηχανές.

Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών για στατικές εικόνες

 1. (1) Τιμή διαφράγματος
 2. (2) Στυλ εικόνας/Canon Log/Ρυθμίσεις
 3. (3) Ταχύτητα κλείστρου
 4. (4) Διόρθωση ισορροπίας λευκού/Οριοθέτηση
 5. (5) Κατάσταση λήψης/Πολλαπλές εκθέσεις/Συγκράτηση καρέ
 6. (6) Ισορροπία λευκού
 7. (7) Auto Lighting Optimizer (Αυτόματη βελτιστοποίηση φωτισμού)
 8. (8) Πρώτη εικόνα σκηνής
 9. (9) Ποιότητα εικόνας/Επεξεργασμένη εικόνα/Κοπή
 1. (10) Τιμή διόρθωσης έκθεσης
 2. (11) Ημερομηνία και ώρα λήψης
 3. (12) Ιστόγραμμα (Φωτεινότητα/RGB)
 4. (13) Γραμμή κύλισης
 5. (14) Ταχύτητα ISO
 6. (15) Προτεραιότητα φωτεινών τόνων
 7. (16) Κατάσταση φωτομέτρησης
 8. (17) Μέγεθος αρχείου
 9. (18) Τιμή διόρθωσης έκθεσης με φλας/Ανάκλαση/Λήψη HDR/Μείωση θορύβου πολλαπλών λήψεων
 • Για λόγους απλότητας, παραλείπονται οι εξηγήσεις για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και στην ενότητα Εμφάνιση βασικών πληροφοριών για στατικές εικόνες, τα οποία δεν εμφανίζονται εδώ.
 • Για εικόνες που καταγράφηκαν με λήψη RAW+JPEG/HEIF, υποδεικνύει τα μεγέθη των αρχείων RAW.
 • Για τις εικόνες που καταγράφηκαν με ρυθμίσεις αναλογιών () και για τις οποίες έχει οριστεί ποιότητα εικόνας RAW ή RAW+JPEG, εμφανίζονται γραμμές που υποδεικνύουν την περιοχή εικόνας.
 • Οι εικόνες με πρόσθετες πληροφορίες κοπής εμφανίζονται περικομμένες.
 • Κατά τη φωτογράφιση με φλας χωρίς διόρθωση έκθεσης με φλας, εμφανίζεται η ένδειξη [Φωτογράφιση με φλας χωρίς διόρθωση έκθεσης με φλας].
 • Η ένδειξη [Φωτογράφιση με επικοινωνία φλας] υποδεικνύει εικόνες που καταγράφηκαν με επικοινωνία φλας.
 • Η τιμή ρύθμισης δυναμικού εύρους εμφανίζεται για τις εικόνες που καταγράφονται κατά τη λήψη HDR.
 • Η ένδειξη [Πολλαπλές εκθέσεις] υποδεικνύει εικόνες που καταγράφηκαν με λήψη πολλαπλών εκθέσεων.
 • Η ένδειξη [Μείωση θορύβου πολλαπλών λήψεων] υποδεικνύει εικόνες που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με τη μείωση θορύβου πολλαπλών λήψεων.
 • Η ένδειξη [Στατικές εικόνες από δοκιμαστικές λήψεις] υποδεικνύει δοκιμαστικές λήψεις για ταινίες time-lapse.
 • Η ένδειξη [Εικόνες που δημιουργήθηκε και αποθηκεύτηκαν μετά από επεξεργασία] υποδεικνύει εικόνες που δημιουργήθηκαν και αποθηκεύτηκαν με επεξεργασία εικόνας RAW, αλλαγή μεγέθους, κοπή ή συγκράτηση καρέ.
 • Η ένδειξη [Κοπή (εικόνες)] υποδεικνύει εικόνες που κόπηκαν και, στην συνέχεια, αποθηκεύτηκαν.
 • Οι εικόνες JPEG που μετατρέπονται από εικόνες HEIF επισημαίνονται με την ένδειξη [JPEG] (όταν καταγράφονται σε αυτή τη μηχανή που διαθέτει firmware Έκδ. 1.2.0 ή νεότερης).

Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών για ταινίες

 1. (1) Αναπαραγωγή ταινίας
 2. (2) Κατάσταση εγγραφής ταινίας
 3. (3) Υψηλός ρυθμός καρέ
 4. (4) Μέγεθος εγγραφής ταινίας
 1. (5) Ρυθμός καρέ βίντεο
 2. (6) Μέθοδος συμπίεσης ταινίας
 3. (7) Πληροφορίες προσανατολισμού ταινίας
 4. (8) Χρόνος εγγραφής/Χρονοκώδικας

Σημείωση

 • Κατά την αναπαραγωγή ταινίας, εμφανίζεται η ένδειξη «*, *» για τις παραμέτρους [Λεπτότητα] και [Κατώφλιο] του στοιχείου [Όξυνση] στην επιλογή [Λήψη: Στυλ Εικόνας].