Διαθέσιμες λειτουργίες επικοινωνίας

 • Smartphone ()

  Με την αποκλειστική εφαρμογή Camera Connect σε smartphone ή tablet (καλούμενα εφεξής συλλογικά «smartphone»), μπορείτε να αναζητήσετε εικόνες στη μηχανή, να φωτογραφίσετε από απόσταση, και να πραγματοποιείτε άλλες λειτουργίες. Αφού γίνει ζεύξη της μηχανής με ένα smartphone που υποστηρίζει την τεχνολογία χαμηλής ενέργειας Bluetooth (εφεξής «Bluetooth»), χρειάζεστε μόνο το smartphone για να συνδεθείτε μέσω Wi-Fi.

 • EOS Utility

  Χρησιμοποιώντας το EOS Utility (λογισμικό EOS που έχει εγκατασταθεί σε υπολογιστή), μπορείτε να εισαγάγετε εικόνες από τη μηχανή, να φωτογραφίσετε από απόσταση και να πραγματοποιήσετε άλλες λειτουργίες.

  • Ανατρέξτε στην ενότητα Συνδέσεις Wi-Fi με υπολογιστή με χρήση του EOS Utility για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi μέσω ενός σημείου πρόσβασης που είναι συμβατό με WPS (κατάσταση PBC), για να συνδέσετε τη μηχανή σε έναν υπολογιστή.
  • Ανατρέξτε στις οδηγίες που ξεκινούν στην ενότητα Βασικές ρυθμίσεις επικοινωνίας για άλλους τρόπους σύνδεσης της μηχανής σε έναν υπολογιστή, ασύρματα ή με ενσύρματη σύνδεση LAN.
 • Μεταφορά FTP ()

  Οι φωτογραφίες σας μπορούν να μεταφερθούν σε έναν διακομιστή FTP.

  Εκτός από την αυτόματη μεταφορά εικόνων κατά τη λήψη τους, μπορείτε να επιλέξετε και να μεταφέρετε χειροκίνητα τις εικόνες αργότερα.

 • Τηλεχειρισμός browser ()

  Όταν χρησιμοποιείτε browser σε υπολογιστή ή smartphone, η σύνδεση στη μηχανή είναι όπως η πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα, και μπορείτε να φωτογραφίσετε από απόσταση, να αναζητήσετε εικόνες στη μηχανή, ή να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις μεταφοράς FTP.

 • Συγχρονισμός ώρας μεταξύ μηχανών ()

  Μπορείτε να συγχρονίσετε την ώρα πολλών μηχανών EOS R3 μέσω μιας ενσύρματης σύνδεσης LAN.

 • GPS ()

  Οι δυνατότητες του ενσωματωμένου GPS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη γεωετικέτας σε εικόνες, την καταγραφή διαδρομών που διανύθηκαν με τη μηχανή, και άλλα.

  Διαθέσιμες λειτουργίες επικοινωνίας και μέθοδοι σύνδεσης (επιπλέον του GPS)

  Διαθέσιμες δυνατότητες Μέθοδος σύνδεσης

  Ενσύρματο LAN

  Wi-Fi

  (Ενσωματωμένο)

  Επικοινωνία Camera Connect από smartphone
  Χρήση του EOS Utility
  Μεταφορά εικόνων σε διακομιστές FTP
  Χρήση τηλεχειρισμού browser
  Συγχρονισμός ώρας μεταξύ μηχανών