Βελτίωση των τόνων χρωμάτων στο σκόπευτρο

  1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Μικρορύθμιση τόνων χρωμ VF].

  2. Κάντε τη ρύθμιση.

    • Ανατρέχοντας στην γκρίζα εικόνα, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων για ρύθμιση και πατήστε SET. Ελέγξτε το εφέ στο σκόπευτρο.