Πληροφορίες μπαταρίας

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της μπαταρίας που χρησιμοποιείτε.

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Πληροφ. μπαταρίας].

  • (1) Το μοντέλο της μπαταρίας ή του αξεσουάρ για χρήση με οικιακή παροχή ρεύματος που χρησιμοποιείται.
  • (2) Η ένδειξη στάθμης μπαταρίας () μαζί με τη στάθμη μπαταρίας που απομένει σε βήματα 1%.
  • (3) Ο αριθμός των λήψεων που έγιναν με την τρέχουσα μπαταρία. Ο αριθμός μηδενίζεται όταν φορτίζεται η μπαταρία.
  • (4) Κατάσταση επίδοσης επαναφόρτισης της μπαταρίας, σε τρία επίπεδα στάθμης.

   • Πληροφορίες μπαταρίας 3 (οθόνη) (Πράσινο): Η επίδοση επαναφόρτισης της μπαταρίας είναι καλή.
   • Πληροφορίες μπαταρίας 2 (οθόνη) (Πράσινο): Η επίδοση επαναφόρτισης της μπαταρίας έχει μειωθεί ελαφρώς.
   • Πληροφορίες μπαταρίας 1 (οθόνη) (Κόκκινο): Συνιστάται η αγορά νέας μπαταρίας.

Προσοχή

 • Συνιστάται η χρήση γνήσιας συστοιχίας μπαταριών LP-E19 της Canon. Αν χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν είναι γνήσια προϊόντα της Canon, υπάρχει πιθανότητα να μην επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση της μηχανής ή να προκύψουν δυσλειτουργίες.

Σημείωση

 • Η τιμή για τα πατήματα κλείστρου αντιστοιχεί στον αριθμό των στατικών εικόνων που τραβήχτηκαν (μη συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής ταινίας).
 • Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος επικοινωνίας της μπαταρίας, ακολουθήστε τις οδηγίες στο μήνυμα.