Λήψη δεδομένων εξάλειψης σκόνης

Τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαγραφή σημείων σκόνης μπορούν να προσαρτηθούν σε εικόνες στην περίπτωση που ο καθαρισμός αισθητήρα αφήνει σκόνη στον αισθητήρα. Τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης χρησιμοποιούνται από το Digital Photo Professional (λογισμικό EOS) για την αυτόματη διαγραφή των σημείων σκόνης.

Προετοιμασία

 • Χρησιμοποιήστε φακό RF ή EF.
 • Προετοιμάστε ένα συμπαγές λευκό αντικείμενο, όπως ένα φύλλο χαρτιού.
 • Ορίστε την εστιακή απόσταση του φακού σε 50 χιλ. ή μεγαλύτερη.
 • Ρυθμίστε τον διακόπτη κατάστασης εστίασης του φακού στη θέση Χειροκίνητη εστίαση (MF) και ρυθμίστε την εστίαση στο άπειρο (∞). Αν ο φακός δεν έχει κλίμακα απόστασης, γυρίστε τη μηχανή ώστε να κοιτάζει προς τα εσάς και περιστρέψτε τον δακτύλιο εστίασης δεξιόστροφα μέχρι το τέλος της διαδρομής.
 1. Επιλέξτε [Λήψη: Δεδομένα Εξάλειψης Σκόνης].

 2. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Όταν εκτελεστεί ο αυτόματος αυτοκαθαρισμός του αισθητήρα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Παρότι θα ακουστεί ο μηχανικός ήχος του κλείστρου κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, δεν θα καταγραφεί η εικόνα.
 3. Φωτογραφίστε ένα ολόλευκο αντικείμενο.

  • Φωτογραφίστε γεμίζοντας την οθόνη με ένα ολόλευκο αντικείμενο (όπως ένα νέο φύλλο λευκού χαρτιού) σε απόσταση 20–30 εκ.
  • Εφόσον η εικόνα δεν θα αποθηκευτεί, τα δεδομένα μπορούν να ληφθούν ακόμα κι αν δεν υπάρχει κάρτα στη μηχανή.
  • Όταν τραβηχτεί η φωτογραφία, η μηχανή θα ξεκινήσει να συλλέγει τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης. Όταν ληφθούν τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα.
  • Σε περίπτωση που η λήψη των δεδομένων δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Ελέγξτε τις πληροφορίες στην ενότητα Προετοιμασία, επιλέξτε [ΟΚ] και επαναλάβετε τη λήψη.

Προσθήκη δεδομένων εξάλειψης σκόνης

Η μηχανή θα προσαρτήσει τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης που λήφθηκαν σε όλες τις επόμενες λήψεις. Συνιστάται η λήψη δεδομένων εξάλειψης σκόνης πριν από τη λήψη.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του Digital Photo Professional (λογισμικό EOS) για τη διαγραφή των σημείων σκόνης αυτόματα, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του Digital Photo Professional.

Το μέγεθος αρχείου ουσιαστικά δεν επηρεάζεται από τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης που προσαρτήθηκαν στις εικόνες.

Προσοχή

 • Τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης δεν λαμβάνονται όταν χρησιμοποιούνται φακοί EF-S ή όταν η ρύθμιση [Λήψη: Κοπή/αναλογίες] έχει οριστεί σε [1,6x (κοπή)].
 • Τα δεδομένα εξάλειψης σκόνης δεν προστίθενται στις εικόνες εάν η ρύθμιση [Διόρθωση παραμόρφωσης] έχει οριστεί σε [Ενεργ.].
 • Αν υπάρχουν μοτίβα ή σχέδια στο αντικείμενο, ενδεχομένως να αναγνωριστούν ως δεδομένα σκόνης και να επηρεάσουν την ακρίβεια της λειτουργίας εξάλειψης σκόνης με το Digital Photo Professional (λογισμικό EOS).