Προτεραιότητα φωτεινών τόνων

Μπορείτε να μειώσετε τους υπερεκτεθειμένους, ψαλιδισμένους φωτεινούς τόνους.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Προτεραιότητα φωτεινών τόνων].

 2. Ορίστε μια επιλογή.

  • [Ενεργ.]: Βελτιώνει τη διαβάθμιση των φωτεινών τόνων. Οι διαβαθμίσεις ανάμεσα στα γκρι και τους φωτεινούς τόνους γίνονται πιο ομαλές.
  • [Ενίσχυση]: Μειώνει περισσότερο τους υπερεκτεθειμένους φωτεινούς τόνους σε σχέση με την επιλογή [Ενεργ.] σε ορισμένες συνθήκες λήψης.

Προσοχή

 • Ο θόρυβος μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς.
 • Το διαθέσιμο εύρος ISO ξεκινά από την τιμή ISO 200. Δεν μπορείτε να ορίσετε εκτεταμένη ταχύτητα ISO.
 • Με την επιλογή [Ενίσχυση], τα αποτελέσματα σε ορισμένες σκηνές μπορεί να μην είναι τα αναμενόμενα.

Σημείωση

 • Όταν ορίζετε τη ρύθμιση [Λήψη: Προτεραιότητα φωτεινών τόνων] σε [Ενεργ.] και δεν είναι δυνατό να αλλάξει όταν ορίζετε τη ρύθμιση [Λήψη: Λήψη HDR ] σε [Ενεργ.] αφού πατήσετε το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος) για να προσθέσετε ένα σημάδι επιλογής σε αυτήν τη ρύθμιση.
 • Όταν η ρύθμιση [Λήψη: Προτεραιότητα φωτεινών τόνων] θα οριστεί σε [Απενεργ.] ακόμα και αν ορίσετε τη ρύθμιση [Λήψη: Λήψη HDR ] σε μια επιλογή εκτός της [Ενεργ.], με τη ρύθμιση [Ρύθμ δυναμ εύρους] στη [Λήψη: Κατάσταση HDR] να έχει ρυθμιστεί σε μια επιλογή εκτός της [Απενεργ HDR].