Λειτουργία πλήκτρου βαθμολογίας/φωνητικής σημείωσης

Μπορείτε να εκχωρήσετε τη βαθμολογία/προστασία/διαγραφή εικόνας, την εγγραφή/προβολή/αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης ή την αναζήτηση εικόνων σε συνδυασμό με τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 στο πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Λειτουργία πλήκτρου /].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • /: Βαθμολογία / Κράτημα για εγγρ φωνητικού σχολ

   Εκχωρεί τη βαθμολογία στο πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση.

   Μπορείτε να καθορίσετε τις βαθμολογίες που είναι διαθέσιμες με το πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση, πατώντας το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος).

   Κατά την προβολή εικόνων, μπορείτε να βαθμολογήσετε εικόνες ή να διαγράψετε βαθμολογίες πατώντας το πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση. Μπορείτε επίσης να το κρατήσετε πατημένο για 2 δευτ. για να ξεκινήσει η εγγραφή φωνητικής σημείωσης.

  • : Εγγραφή φωνητικού σχολιασμού / Βαθμολογία απενεργοποιημένη

   Εκχωρεί την εγγραφή φωνητικής σημείωσης στο πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση.

   Κατά την προβολή εικόνων, μπορείτε να ξεκινήσετε την εγγραφή φωνητικής σημείωσης πατώντας το πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση.

  • /: Αναπαραγωγή φωνητικού σχολιασμού / Κράτημα για εγγρ φωνητικού σχολ

   Εκχωρεί την αναπαραγωγή της φωνητικής σημείωσης στο πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση.

   Κατά την προβολή εικόνων, μπορείτε να αναπαραγάγετε μια φωνητική σημείωση πατώντας το πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση. Μπορείτε επίσης να το κρατήσετε πατημένο για 2 δευτ. για να ξεκινήσει η εγγραφή φωνητικής σημείωσης.

  • /: Προστασία / Κράτημα για εγγρ φωνητικού σχολ

   Εκχωρεί την προστασία στο πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση.

   Κατά την προβολή/αναπαραγωγή, μπορείτε να προστατεύσετε τις εικόνες ή να διαγράψετε την προστασία πατώντας το πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση. Μπορείτε επίσης να το κρατήσετε πατημένο για 2 δευτ. για να ξεκινήσει η εγγραφή φωνητικής σημείωσης.

  • : Διαγραφή εικ.

   Εκχωρεί τη διαγραφή στο πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση.

   Κατά την προβολή εικόνων, μπορείτε να διαγράψετε εικόνες πατώντας το πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση.

  • /: Βαθμολογία / Περιήγ εικ: Κράτημα+περιστρ

   Εκχωρεί τη βαθμολογία στο πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση.

   Μπορείτε να καθορίσετε τις βαθμολογίες που είναι διαθέσιμες με το πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση, πατώντας το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος).

   Κατά την προβολή εικόνων, μπορείτε να αναζητήσετε εικόνες, περιστρέφοντας τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση. Ο αριθμός εικόνων ανά τον οποίο θα πραγματοποιείται γρήγορη μετάβαση ορίζεται στο στοιχείο [Προβολή/αναπαραγωγή: Άλμα εικ με +].

  • /: Προστασία / Περιήγ εικ: Κράτημα+περιστρ

   Εκχωρεί την προστασία στο πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση.

   Κατά την προβολή εικόνων, μπορείτε να αναζητήσετε εικόνες, περιστρέφοντας τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση. Ο αριθμός εικόνων ανά τον οποίο θα πραγματοποιείται γρήγορη μετάβαση ορίζεται στο στοιχείο [Προβολή/αναπαραγωγή: Άλμα εικ με +].