Τοποθέτηση/αφαίρεση μπαταριών

Τοποθετήστε μια πλήρως φορτισμένη συστοιχία μπαταριών LP-E19 στη μηχανή.

Τοποθέτηση

 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταρίας.

 2. Τοποθετήστε την μπαταρία.

  • Τοποθετήστε την μπαταρία σταθερά, εισάγοντάς την μέχρι το τέρμα, έπειτα στρέψτε τη λαβή απασφάλισης μπαταρίας όπως υποδεικνύεται από το τόξο.

Προσοχή

 • Ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή υστέρηση προτού η μηχανή ενεργοποιηθεί, όταν μια μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη μηχανή.
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες μπαταρίες εκτός της συστοιχίας μπαταριών LP-E19.

Σημείωση

 • Σκουπίστε τυχόν ρύπους από την αδιάβροχη λαστιχένια επένδυση (1) της μπαταρίας, με μια υγρή μπατονέτα.

Αφαίρεση

 1. Στρέψτε τη λαβή απασφάλισης μπαταρίας και αφαιρέστε την μπαταρία.

  • Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας έχει οριστεί στην επιλογή Απενεργοποίηση ().
  • Ανασηκώστε τη λαβή απασφάλισης μπαταρίας, στρέψτε την όπως φαίνεται με το βέλος και αφαιρέστε την μπαταρία.
  • Για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα, να τοποθετείτε πάντα το παρεχόμενο προστατευτικό κάλυμμα () στην μπαταρία.
  • Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μηχανή, να τοποθετείτε το κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας ().