Μείωση θορύβου για εκθέσεις μεγάλης διάρκειας

Ο θόρυβος, όπως κουκκίδες φωτός ή γραμμές, που τείνει να εμφανίζεται σε μακρές εκθέσεις, σε ταχύτητα κλείστρου ενός δευτερολέπτου ή πιο αργή, μπορεί να μειωθεί.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Μείωση θορύβου μεγάλης έκθ.].

 2. Επιλέξτε μείωση.

  • Αυτ.

   Για εικόνες με έκθεση διάρκειας 1 δευτ. ή μεγαλύτερη, εφαρμόζεται αυτόματα μείωση θορύβου, αν ανιχνευθεί ο τυπικός θόρυβος των μακρών εκθέσεων. Η ρύθμιση είναι αρκετά αποτελεσματική στις περισσότερες περιπτώσεις.

  • Ενεργ.

   Εφαρμόζεται μείωση θορύβου για όλες τις εικόνες με έκθεση διάρκειας 1 δευτερολέπτου ή μεγαλύτερης. Η ρύθμιση [Ενεργ.] μπορεί να μειώσει τον θόρυβο που δεν εντοπίζεται με τη ρύθμιση [Αυτ.].

Προσοχή

 • Με τη ρύθμιση [Αυτ.] ή [Ενεργ.] επιλεγμένη, η μείωση θορύβου μετά τη λήψη μπορεί να διαρκέσει όσο η έκθεση για τη λήψη.
 • Οι εικόνες μπορεί να εμφανίζουν περισσότερο κόκκο με τη ρύθμιση [Ενεργ.] από ό,τι με τη ρύθμιση [Απενεργ.] ή [Αυτ.].
 • Η ένδειξη [BUSY] εμφανίζεται καθώς μειώνεται ο θόρυβος, και η οθόνη λήψης εμφανίζεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, οπότε και μπορείτε να φωτογραφίσετε ξανά.