Εισαγωγή εικόνων σε smartphone

Μπορείτε να εισαγάγετε εικόνες από τη μηχανή σε ένα smartphone συνδέοντας το smartphone στη μηχανή με τον προσαρμογέα υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών για Smartphone Link AD-P1 (πωλείται ξεχωριστά, μόνο για smartphone Android) ή με ένα καλώδιο USB.

Προετοιμασία

 1. Κάντε μια επιλογή στο στοιχείο [Διαμόρφωση: Επιλογή εφαρμογής σύνδ USB] ().

  • Επιλέξτε το στοιχείο [Εισαγ φωτογρ/Τηλεχειριστήριο] κατά τη σύνδεση σε smartphone Android ή κατά τη σύνδεση σε iPhone και τη χρήση της εφαρμογής Φωτογραφίες.
  • Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, απενεργοποιήστε τη μηχανή.
 2. Συνδέστε τη μηχανή με το smartphone με το AD-P1 ή με ένα καλώδιο USB.

  • Κατά τη χρήση του AD-P1, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει το AD-P1.
  • Προτείνεται η χρήση ενός καλωδίου USB Canon (Καλώδιο επικοινωνίας IFC-100U ή IFC-400U) κατά τη σύνδεση smartphone Android.
  • Για λεπτομέρειες σχετικά με τα καλώδια USB που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση iPhone, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Canon.

Χρήση δυνατοτήτων smartphone

 1. Ανάψτε τη μηχανή.

 2. Χρησιμοποιήστε το smartphone για να εισαγάγετε εικόνες.

  • Smartphone Android: Στο μενού [Αρχεία], επιλέξτε το στοιχείο [Canon Digital Camera ***] και, στη συνέχεια, εισαγάγετε εικόνες στον φάκελο DCIM.
  • iPhone: Ξεκινήστε την εφαρμογή Φωτογραφίες και, στη συνέχεια, εισαγάγετε εικόνες από την κάρτα.