Μείωση θορύβου υψηλής ταχύτητας ISO

Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο εικόνας που δημιουργείται. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική κατά τη λήψη σε υψηλές ταχύτητες ISO. Κατά τη λήψη σε χαμηλές ταχύτητες ISO, ο θόρυβος στις περιοχές με σκούρους τόνους (σκιασμένες περιοχές) μπορεί να μειωθεί ακόμη περισσότερο.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Μείωση θορ υψηλής ταχ ISO].

 2. Ορίστε το επίπεδο.

  • Χαμηλή / Στάνταρ / Υψηλή

   Η μηχανή εφαρμόζει την τιμή μείωσης θορύβου που αντιστοιχεί στο επίπεδο που έχετε καθορίσει.

  • Μείωση θορύβου πολλ λήψ

   Εφαρμόζεται μείωση θορύβου με ποιότητα εικόνας καλύτερη από το επίπεδο [Υψηλή]. Για μία φωτογραφία λαμβάνονται τέσσερις συνεχόμενες λήψεις, οι οποίες ευθυγραμμίζονται και συγχωνεύονται αυτόματα σε μία εικόνα JPEG.

   Λάβετε υπόψη ότι η επιλογή [Μείωση θορύβου πολλ λήψ] δεν είναι διαθέσιμη εάν η ποιότητα εικόνας έχει οριστεί σε RAW ή RAW+JPEG.

Προσοχή

 • Προφυλάξεις σχετικά με τη μείωση θορύβου πολλαπλών λήψεων

 • Εάν υπάρχει σημαντική απόκλιση στην εικόνα λόγω αστάθειας της μηχανής, το εφέ μείωσης θορύβου μπορεί να μειωθεί.
 • Να είστε προσεκτικοί με την αστάθεια της μηχανής σε λήψεις χωρίς τρίποδο. Συνιστάται η χρήση τριπόδου.
 • Αν φωτογραφίζετε ένα κινούμενο θέμα, το κινούμενο θέμα μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ειδώλων.
 • Η αυτόματη ευθυγράμμιση εικόνας ίσως να μην λειτουργεί σωστά όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα (πλέγματα, ραβδώσεις κ.λπ.) στο κάδρο ή για επίπεδες, μονοτονικές εικόνες.
 • Αν η φωτεινότητα του θέματος αλλάζει στις τέσσερις διαδοχικές λήψεις, η έκθεση στην εικόνα μπορεί να είναι προβληματική.
 • Μετά τη λήψη, μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να αποθηκευτεί η εικόνα στην κάρτα μετά την εκτέλεση μείωσης θορύβου και συγχώνευσης των εικόνων. Η ένδειξη «BUSY» εμφανίζεται κατά την επεξεργασία των εικόνων, και η λήψη είναι δυνατή μόνο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας.
 • Η επιλογή [Μείωση θορύβου πολλ λήψ] δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει οριστεί οποιαδήποτε από αυτές τις δυνατότητες: εκθέσεις λυχνίας, AEB ή οριοθέτηση ΙΣΛ, RAW ή RAW+JPEG, μείωση θορύβου για εκθέσεις μεγάλης διάρκειας, πολλαπλές εκθέσεις, κατάσταση HDR, HDR PQ εστίασης ή οριοθέτηση εστίασης.
 • Η φωτογράφιση με φλας δεν είναι διαθέσιμη. Λάβετε υπόψη ότι η βοηθητική δέσμη AF Speedlite μπορεί να ανάψει, ανάλογα με τη ρύθμιση [Αυτόματη εστίαση: Εκπομπή βοηθητικής δέσμης AF].
 • Η επιλογή [Μείωση θορύβου πολλ λήψ] δεν είναι διαθέσιμη (δεν εμφανίζεται) κατά την εγγραφή ταινιών.
 • Η μηχανή αλλάζει αυτόματα στη ρύθμιση [Στάνταρ] όταν ορίζεται η ποιότητα εικόνας RAW ή RAW+JPEG.
 • Η μηχανή θα αλλάξει αυτόματα στη ρύθμιση [Στάνταρ], εάν τοποθετήσετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Απενεργοποίηση, αντικαταστήσετε την κάρτα, ή μεταβείτε στην κατάσταση [Bulb] ή στην εγγραφή ταινίας.