Αναζήτηση εικόνων με τον επιλογέα Ρυθμός+Γρήγορος έλεγχος 1

Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, μπορείτε να περιστρέψετε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 κρατώντας πατημένο το πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση για να μετακινηθείτε στις εικόνες προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, σύμφωνα με τη μέθοδο γρήγορης μετάβασης που έχει οριστεί.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Άλμα εικ με +].

 2. Επιλέξτε τη μέθοδο γρήγορης μετάβασης.

  Σημείωση

  • Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτήν τη δυνατότητα όταν η [Προβολή/αναπαραγωγή: Λειτουργία πλήκτρου /] έχει οριστεί σε [Βαθμολογία/Μέθοδος αναζήτησης εικόνων] ή [Προστασία/Μέθοδος αναζήτησης εικόνων] ().
  • Με την επιλογή [Άλμα εικόνων ανά τον καθορισμένο αριθμό], μπορείτε να περιστρέψετε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να επιλέξετε τον αριθμό εικόνων ανά τον οποίο θα πραγματοποιείται γρήγορη μετάβαση.
  • Από τη ρύθμιση [Εμφάνιση ανά βαθμολογία εικόνας], περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να επιλέξετε τη βαθμολογία (). Αν επιλέξετε Βαθμολογία, θα εμφανιστούν όλες οι βαθμολογημένες εικόνες κατά την αναζήτησή σας.
 3. Μετακινηθείτε γρήγορα στις εικόνες.

  (1) Μέθοδος γρήγορης μετάβασης

  (2) Θέση προβολής

  • Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή.
  • Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση.

   Μπορείτε να αναζητήσετε εικόνες με τη μέθοδο γρήγορης μετάβασης που έχει καθοριστεί.