Αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB)

Στην οριοθέτηση έκθεσης, καταγράφονται τρεις διαδοχικές εικόνες σε διαφορετικές εκθέσεις εντός του καθορισμένου εύρους έως ±3 στοπ (σε βήματα 1/3-στοπ), με αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου, της τιμής διαφράγματος ή της ταχύτητας ISO.

Το AEB είναι συντομογραφία του όρου «Auto Exposure Bracketing» (Αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης).

Ρύθμιση με χειριστήρια μηχανής

 1. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Επιλογή κατάστασης προώθησης/λειτουργίας AF και Επιλογή διόρθωσης έκθεσης με φλας/κατάστασης φωτομέτρησης.

 2. Καθορίστε το εύρος αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης (AEB).

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας, Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 ή Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 για να καθορίσετε το εύρος αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης (AEB).
  • Το εύρος αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης (AEB) εμφανίζεται στην οθόνη λήψης, όταν επιστρέψετε σε αυτήν.
 3. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  Τυπική έκθεση

  Μειωμένη έκθεση

  Αυξημένη έκθεση

  • Η μηχανή τραβάει τρεις λήψεις οριοθέτησης σύμφωνα με την καθορισμένη κατάσταση προώθησης, με την εξής σειρά: Τυπική έκθεση, μειωμένη έκθεση και αυξημένη έκθεση.
  • Η αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB) δεν ακυρώνεται αυτόματα. Για να ακυρώσετε την αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB), ακολουθήστε το βήμα 2 ώστε να ρυθμίσετε το εύρος αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης σε «0».

Ρύθμιση από το μενού

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Διόρθ. έκθ./AEB].

 2. Καθορίστε το εύρος αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης (AEB).

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να ορίσετε το εύρος αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης (1). Περιστρέφοντας τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1, μπορείτε να καθορίσετε την τιμή διόρθωσης έκθεσης.
  • Πατήστε SET για να το ορίσετε.
  • Όταν κλείσετε το μενού, θα εμφανιστεί στην οθόνη το εύρος της αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης.
 3. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Πραγματοποιήστε λήψη όπως περιγράφεται στο βήμα 3 της ενότητας Ρύθμιση με χειριστήρια μηχανής.
  • Η αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB) δεν ακυρώνεται αυτόματα. Για να ακυρώσετε την αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB), ακολουθήστε το βήμα 2 για να μηδενίσετε την ένδειξη εύρους αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης.

Προσοχή

 • Η διόρθωση έκθεσης στην αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB) μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική εάν η ρύθμιση [Λήψη: Auto Lighting Optimizer/Λήψη: Αυτ. Βελτιστοποίηση Φωτισμού] () δεν έχει οριστεί στην επιλογή [Απενεργ.].

Σημείωση

 • Το σύμβολο [Κλείδωμα AE] αναβοσβήνει στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη λήψη με AEB.
 • Αν έχετε επιλέξει την κατάσταση προώθησης [Μεμονωμένες λήψεις], πατήστε το κουμπί κλείστρου τρεις φορές για κάθε λήψη. Στην κατάσταση [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας plus], [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας] ή [Συνεχής λήψη χαμηλής ταχύτητας], εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, θα καταγραφούν τρεις εικόνες, η μία μετά την άλλη, προτού η μηχανή διακόψει αυτόματα τη λήψη. Αν έχετε επιλέξει [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 10 δευτ.] ή [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 2 δευτ.], καταγράφονται τρεις διαδοχικές λήψεις με καθυστέρηση 10 ή 2 δευτ.
 • Μπορείτε να καθορίσετε την αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB) σε συνδυασμό με τη διόρθωση έκθεσης.
 • Η αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB) δεν είναι διαθέσιμη στη φωτογράφιση με φλας ή σε εκθέσεις λυχνίας, ή όταν έχει ρυθμιστεί σε μείωση θορύβου πολλαπλών λήψεων, κατάσταση HDR ή οριοθέτηση εστίασης.
 • Η αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB) ακυρώνεται αυτόματα, εάν κάνετε μία από τις ακόλουθες ενέργειες: Τοποθέτηση του διακόπτη λειτουργίας στη θέση Απενεργοποίηση ή όταν το φλας είναι πλήρως φορτισμένο.