Επαναφορά της μηχανής

Υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς των λειτουργιών λήψης και των λειτουργιών μενού της μηχανής στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Επαναφ μηχανής].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Επαναφορά μεμονωμ ρυθμίσεων

   Μπορεί να γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων για μεμονωμένα επιλεγμένα στοιχεία.

  • Εργοστασιακή επαναφορά

   Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις.

 3. Διαγράψτε τις ρυθμίσεις.

  • Επιλέξτε [ΟΚ] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Σημείωση

 • Γίνεται επαναφορά των εξειδικευμένων καταστάσεων λήψης στατικών εικόνων κατά την επιλογή [Προσαρμ κατ λήψης (C1-C3)] στη ρύθμιση [Επαναφορά μεμονωμ ρυθμίσεων] στην κατάσταση λήψης στατικών εικόνων. Γίνεται επίσης επαναφορά των εξειδικευμένων καταστάσεων λήψης όταν επιλέγεται αυτή η ρύθμιση στην κατάσταση εγγραφής ταινίας.