Προσαρμογή στυλ εικόνας

Μπορείτε να προσαρμόσετε οποιοδήποτε Στυλ Εικόνας αλλάζοντάς το από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσαρμογή της ρύθμισης [Μονόχρωμη], βλ. Προσαρμογή στυλ εικόνας μονόχρωμη.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Στυλ Εικόνας].

 2. Επιλέξτε ένα Στυλ εικόνας.

  • Επιλέξτε το Στυλ εικόνας που θέλετε να προσαρμόσετε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο INFO.
 3. Κάντε μια επιλογή.

  • Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε SET.
  • Για λεπτομέρειες σχετικά με ρυθμίσεις και εφέ, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις και εφέ.
 4. Ρύθμιση του επιπέδου εφέ.

  • Ρυθμίστε το επίπεδο εφέ και πατήστε SET.
  • Για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη ρύθμιση και να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής Στυλ εικόνας, πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ.
  • Οι ρυθμίσεις που αλλάζετε από τις προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με μπλε χρώμα.

Σημείωση

 • Για εγγραφή ταινίας, οι παράμετροι [Λεπτότητα] και [Κατώφλιο] για τη ρύθμιση [Όξυνση] δεν μπορούν να οριστούν (δεν εμφανίζονται).
 • Επιλέγοντας [Προεπιλογή] στο βήμα 3, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις παραμέτρων του αντίστοιχου Στυλ εικόνας.
 • Για να φωτογραφίσετε χρησιμοποιώντας το στυλ εικόνας που προσαρμόσατε, επιλέξτε πρώτα το προσαρμοσμένο στυλ εικόνας και κατόπιν τραβήξτε τη φωτογραφία.

Ρυθμίσεις και εφέ

Όξυνση
Ισχύς 0: Ασθενής έμφαση στο περίγραμμα 7: Έντονη έμφαση στο περίγραμμα
Λεπτότητα*1 1: Υψηλή 5: Κοκκώδες
Κατώφλιο*2 1: Χαμηλός 5: Υψηλός
Αντίθεση -4: Χαμηλή αντίθεση +4: Υψηλή αντίθεση
Κορεσμός -4: Χαμηλός κορεσμός +4: Υψηλός κορεσμός
Τόνοι Χρωμάτων -4: Κοκκινωποί τόνοι δέρματος +4: Κιτρινωποί τόνοι δέρματος

1: Δείχνει το πάχος της ακμής όπου εφαρμόζεται η ενίσχυση. Όσο μικρότερη είναι η τιμή, τόσο πιο λεπτά θα είναι τα περιγράμματα που θα μπορούν να τονιστούν.

2: Κατώφλιο αντίθεσης μεταξύ ακμών και περιβάλλουσας περιοχής εικόνας, που προσδιορίζει την ενίσχυση ακμών. Όσο πιο μικρός είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο τονισμός του περιγράμματος, όταν η διαφορά αντίθεσης είναι χαμηλή. Ωστόσο, όταν η τιμή είναι χαμηλή, ο θόρυβος τείνει να είναι πιο εμφανής.

Προσαρμογή στυλ εικόνας μονόχρωμη

Εφέ φίλτρου

Ακόμα και στην ίδια μονόχρωμη εικόνα, μπορείτε να κάνετε λευκά σύννεφα, πράσινα δέντρα ή άλλα στοιχεία να ξεχωρίζουν, εφαρμόζοντας ένα εφέ φίλτρου.

Φίλτρο Παράδειγμα εφέ
N:Κανένα Κανονική ασπρόμαυρη εικόνα χωρίς εφέ φίλτρου.
Ye:Κίτρινο Ο γαλάζιος ουρανός θα δείχνει πιο φυσικός και τα λευκά σύννεφα θα αποδίδονται με μεγαλύτερη σαφήνεια.
Or:Πορτοκαλί Ο γαλάζιος ουρανός θα δείχνει ελαφρώς πιο σκούρος. Το ηλιοβασίλεμα θα δείχνει πιο λαμπρό.
R:Κόκκινο Ο γαλάζιος ουρανός θα δείχνει πολύ σκούρος. Τα πεσμένα φύλλα θα δείχνουν πιο σαφή και φωτεινά.
G:Πράσινο Οι τόνοι του δέρματος και τα χείλη θα δείχνουν λιγότερο έντονα. Τα πράσινα φύλλα των δέντρων θα δείχνουν πιο σαφή και φωτεινά.

Σημείωση

 • Η αύξηση της τιμής [Αντίθεση] αυξάνει το εφέ φίλτρου.

Εφέ τονισμού

Εφαρμόζοντας ένα εφέ τονισμού, μπορείτε να δημιουργήσετε μια μονόχρωμη εικόνα στο επιλεγμένο χρώμα. Είναι χρήσιμο όταν θέλετε να δημιουργήσετε ανεπανάληπτες εικόνες.