Υψηλός ρυθμός καρέ

Μπορείτε να εγγράφετε ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ 239,8/200,0 fps ή 119,9/100,0 fps. Είναι η ιδανική ρύθμιση για εγγραφή ταινιών που θα προβληθούν σε αργή κίνηση. Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής μιας ταινίας είναι 89 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα.

 • Η επιλογή 239.8fps/200.0fps διατίθεται με το μέγεθος εγγραφής ρυθμισμένο σε Full HD.
 • Η μέθοδος συμπίεσης είναι ALL-I (μόνο I).
 • Δεν καταγράφεται ήχος στις ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ.
 • Η αύξηση για την προβολή χρονοκώδικα κατά την εγγραφή ταινίας βασίζεται σε 29,97/25,00 fps.
 • Επειδή οι ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ εγγράφονται ως αρχεία ταινίας με ρυθμό καρέ 29,97/25,00 fps, προβάλλονται σε αργή κίνηση.

Προσοχή

 • Προφυλάξεις με τη ρύθμιση [Υψηλ ρυθμός καρέ: Ενεργ.]

 • Η εγγραφή σε 239,8/200,0 fps δεν είναι διαθέσιμη για κάρτες SD/SDHC.
 • Οι χρονοκώδικες δεν καταγράφονται όταν η ρύθμιση [Αύξηση] έχει οριστεί σε [Συνεχώς] στο [Λήψη: Χρονοκώδικας] ().
 • Ελέγξτε τη ρύθμιση [Λήψη: Μέγ. ΕΓΓΡ ταινίας] εάν επαναφέρετε αυτήν τη ρύθμιση σε [Απενεργ.].
 • Η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίζει κατά την εγγραφή ταινιών με υψηλό ρυθμό καρέ σε φως φθορισμού ή λυχνία LED.
 • Για μια στιγμή κατά την έναρξη ή τη διακοπή της εγγραφής ταινιών με υψηλό ρυθμό καρέ, η ταινία δεν ενημερώνεται και το καρέ σταματά στιγμιαία. Αυτό να το έχετε υπόψη κατά την εγγραφή ταινιών σε εξωτερικές συσκευές μέσω HDMI.
 • Οι ρυθμοί καρέ ταινίας που εμφανίζονται στην οθόνη κατά την εγγραφή ταινιών με υψηλό ρυθμό καρέ δεν αντιστοιχούν στο ρυθμό καρέ της ταινίας που εγγράφεται.
 • Δεν είναι δυνατή η χρήση ακουστικών (δεν ακούγεται ήχος).
 • Η ταχύτητα ISO μπορεί να οριστεί μεταξύ των τιμών ISO 100 - 25600. Λάβετε υπόψη ότι η επέκταση ISO δεν είναι διαθέσιμη.
 • Ο ρυθμός καρέ της εξόδου βίντεο HDMI είναι 59,94 fps ή 50,00 fps.
 • Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής μπορεί να αυξηθεί και ενδέχεται να υπάρχει λιγότερος διαθέσιμος χρόνος εγγραφής έπειτα από αναπαραγωγή ταινίας ή προβολή εικόνας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Όταν η μηχανή έχει οριστεί σε 239,8/200,0 fps, το ψηφιακό IS ταινίας ενδέχεται να μην παρέχει επαρκή σταθεροποίηση όταν χρησιμοποιείται φακός macro για τη φωτογράφιση θεμάτων που βρίσκονται κοντά στην ελάχιστη απόσταση εστίασης.