Συμβατές κάρτες

Με τη μηχανή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω κάρτες, ανεξαρτήτως χωρητικότητας. Αν η κάρτα είναι καινούργια ή έχει διαμορφωθεί ήδη με άλλη μηχανή ή υπολογιστή, πρέπει να διαμορφωθεί με αυτήν τη μηχανή ().

  • Κάρτες CFexpress

    Συμβατότητα με τύπο B

  • Κάρτες μνήμης SD/SDHC/SDXC

    Συμβατότητα με κάρτες UHS-II και UHS-I

Κάρτες με δυνατότητα εγγραφής ταινιών

Κατά την εγγραφή ταινιών, να χρησιμοποιείτε κάρτα υψηλής απόδοσης (αρκετά γρήγορη ταχύτητα εγγραφής και ανάγνωσης) για την ποιότητα εγγραφής ταινίας ().

Στο παρόν εγχειρίδιο, ο όρος «κάρτα CFexpress» αναφέρεται ειδικά στις κάρτες CFexpress, ο όρος «κάρτα SD» αναφέρεται συλλογικά στις κάρτες μνήμης SD/SDHC/SDXC και ο όρος «κάρτα» αναφέρεται γενικά σε όλες τις κάρτες μνήμης.

Η κάρτα δεν περιλαμβάνεται. Πρέπει να την αγοράσετε ξεχωριστά.