Επιλογή της κατάστασης προώθησης

Παρέχονται μεμονωμένες και συνεχείς καταστάσεις προώθησης. Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση προώθησης που ταιριάζει καλύτερα με τη σκηνή ή το θέμα σας.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Επιλογή κατάστασης προώθησης/λειτουργίας AF (Χρονόμετρο 6 δευτ.).

 2. Επιλέξτε την κατάσταση προώθησης.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 για να επιλέξετε.
 • [] Μεμονωμένες λήψεις

  Όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, η μηχανή τραβάει μόνο μία φωτογραφία.

 • [] Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας +

  Όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα, μπορείτε να καταγράφετε συνεχόμενες εικόνες, όπως περιγράφεται παρακάτω, με βάση τη ρύθμιση [Λήψη: Κατάσταση κλείστρου].

  • [Ηλεκτρονικό]: έως περίπου 30 λήψεις/δευτ.
  • [Ηλεκ 1ης κουρτ]: έως περίπου 12 λήψεις/δευτ.
  • [Μηχανικό]: έως περίπου 12 λήψεις/δευτ.
 • [] Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας

  Όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα, μπορείτε να καταγράφετε συνεχόμενες εικόνες, όπως περιγράφεται παρακάτω, με βάση τη ρύθμιση [Λήψη: Κατάσταση κλείστρου].

  • [Ηλεκτρονικό]: έως περίπου 15 λήψεις/δευτ.
  • [Ηλεκ 1ης κουρτ]: έως περίπου 8,0 λήψεις/δευτ.
  • [Μηχανικό]: έως περίπου 6,0 λήψεις/δευτ.
 • [] Συνεχής λήψη χαμηλής ταχύτητας

  Όσο κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, μπορείτε να πραγματοποιείτε συνεχείς λήψεις με μέγιστη ταχύτητα 3,0 λήψεις/δευτ. περίπου.

 • [] Εξειδικευμένη συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας

  Μπορείτε να πραγματοποιείτε έως 50 λήψεις διαδοχικά με μέγιστη ταχύτητα 195 λήψεις/δευτ.

  • Το ηλεκτρονικό κλείστρο χρησιμοποιείται στη λήψη.
  • Οι λεπτομέρειες όπως η ταχύτητα κλείστρου, η τιμή διαφράγματος και η ταχύτητα ISO καθορίζονται από τις συνθήκες για την πρώτη λήψη.
  • Δεν διατίθενται ταχύτητες κλείστρου μικρότερες από 1/30 δευτ.
 • [] Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης: 10 δευτ./Τηλεχειριστήριο

 • [] Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης: 2 δευτ./Τηλεχειριστήριο

  Για λήψη με το χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης, ανατρέξτε στη σελίδα Χρήση του χρονομέτρου αυτο-φωτογράφισης. Για λήψη με τηλεχειρισμό, ανατρέξτε στη σελίδα Λήψη με τηλεχειρισμό.

Προσοχή

 • Η ταχύτητα συνεχούς λήψης 30 λήψεων/δευτ. περίπου με την επιλογή [Ηλεκτρονικό] να έχει οριστεί σε [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας plus] είναι διαθέσιμη στις παρακάτω συνθήκες.

  • Ταχύτητα κλείστρου: 1/125 δευτ. ή πιο γρήγορη
  • Μείωση τρεμοπαίγματος: Κανένα

  Έχετε υπόψη ότι η ταχύτητα συνεχούς λήψης μπορεί να είναι μικρότερη από 30 λήψεις/δευτ., αν προκύψει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στη διάρκεια της συνεχούς λήψης.

  • Εναλλαγή σε κατάσταση λήψης [Πρόγραμμα AE] ή [AE με προτεραιότητα κλείστρου], ή εφαρμογή ρυθμίσεων που αλλάζουν την τιμή διαφράγματος σε κατάσταση [AE με ευέλικτη προτεραιότητα]
  • Πραγματοποιείται ζουμ
  • Πραγματοποιείται χειροκίνητη εστίαση
  • Το Servo AF αλλάζει τη θέση εστίασης
 • Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Canon για λεπτομέρειες σχετικά με τους φακούς που υποστηρίζουν τη μέγιστη ταχύτητα συνεχούς λήψης ().
 • Η ταχύτητα συνεχούς λήψης με τη λειτουργία Servo AF μπορεί να είναι πιο αργή ανάλογα με τις συνθήκες θέματος ή τον φακό που χρησιμοποιείται.
 • Η ταχύτητα συνεχούς λήψης μπορεί να είναι μικρότερη κατά τη λήψη σε φως που τρεμοπαίζει, εάν η ρύθμιση [Λήψη: Λήψη κατά τρεμοπ.] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] (). Επίσης, τα μεσοδιαστήματα συνεχούς λήψης μπορεί να γίνουν ακανόνιστα και η καθυστέρηση ελευθέρωσης κλείστρου να είναι μεγαλύτερη.
 • Όταν γεμίζει η εσωτερική μνήμη κατά τη διάρκεια της συνεχούς λήψης, η ταχύτητα συνεχούς λήψης ενδέχεται να μειωθεί, καθώς η δυνατότητα λήψης θα απενεργοποιηθεί προσωρινά ().
 • Υπό ορισμένες συνθήκες λήψης, ίσως η ταχύτητα συνεχούς λήψης να είναι μικρότερη και να σταματήσει η προβολή εικόνας στο σκόπευτρο ή στην οθόνη.