Καρτέλες μενού: Λήψη στατικών εικόνων

Προσοχή

  • Η [Λήψη: Κατάστ IS (Image Stabilizer/Σταθεροπ Εικόνας)] δεν εμφανίζεται όταν υπάρχει συνδεδεμένος φακός που διαθέτει τη λειτουργία IS.